נגישות האתר

הפעל נגישות

תפריט ראשי

חדשות ועדכונים

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 9/12/18-13/12/18

 עבודות יום

מטרונית נשר -  קטע חיפה – בחודש פברואר החלו עבודות ביצוע ברח' בר יהודה מגשר פז ועד מתחם קניות BIG החדש (כולל). העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים המאושרים ע"י משטרת התנועה.

 שינויים גיאומטריים חיבור רח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו הסדרי תנועה חדשים בחיבור (פניה ימינה) מרח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד. לצורך כך הוצבו הסדרי תנועה זמניים.

נחום חת – במהלך השבועות הקרובים יבוצעו הסדרי תנועה זמניים לצורך שיקום מערכת ניקוז ברחוב נחום חת. שילוט הכוונה יוצב במקום.

דרך הים עליון - מכיכר מילה ברנר עד שושנת הכרמל – במהלך 3 החודשים הקרובים הכביש מכיכר מילה ברנר ועד שושנת הכרמל יהפוך לכביש חד סטרי לרכבים העולים מדרך הים לכיוון מרכז הכרמל. הרכבים היורדים מכיוון מרכז הכרמל ייסעו דרך שושנת הכרמל. להלן העבודות שיבוצעו -  שבילים, מדרכות, אספלט, גינון וקירות. בסיום העבודות יוחזר הכביש לקדמותו. שילוט הכוונה יוצב במקום.

דרך הים תחתון – מכיכר בולגריה עד כיכר מילה ברנר - יבוצעו עבודות השלמה במדרכות ובכבישים (הפרויקט נמצא לקראת סיום). שילוט הכוונה מוצב במקום.

רחוב עבאס -  יבוצעו עבודות הרחבת רח' עבאס ויבוצעו הסדרי תנועה חדשים. שילוט הכוונה מוצב במקום.

נחל גיבורים – רמפה 5 – במהלך 6 החודשים הקרובים יבוצעו עבודות סלילת רמפה אשר תחבר את רמת הדר/רח' הרצל לנחל הגיבורים, לידיעת הנהגים, נכון לחודשים הקרובים, התנועה תתנהל כרגיל ללא שינוי.

רמת הנשיא – במהלך השנה הקרובה יבוצעו עבודות סלילה ופיתוח בשכונת רמת הנשיא. עם תחילת ביצוע שינויי תנועה בשכונה ימסרו הודעות לתושבים בהתאם.

ק. אליעזר – שכונה חדשה – במהלך השנה הקרובה יבוצעו עבודות תשתית וסלילה ברח' אברהם ליסין. עם תחילת ביצוע שינויי תנועה בשכונה ימסרו הודעות לתושבים בהתאם.

שיקום גשר רושמיה – במהלך השבוע יבוצעו עבודות מתחת לגשר (דרך נחל גיבורים) וכן יבוצעו עבודות על הגשר. ייסגר נתיב לסירוגין. שילוט הכוונה יוצב במקום.

הנגשת מעברי חצייה – במהלך השבוע יבוצעו הנגשות בצומת בית"ר/השילוח. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

 

עבודות לילה

מצומת מוטה גור (צומת ק. אתא) צפונה – במהלך החודש הקרוב יבוצע חידוש צבע אדום בנתיב מטרונית. שילוט הכוונה יוצב במקום.

שיקום גשרי סעדיה – במהלך השבוע יבוצעו עבודות לילה על הגשר בכביש 22. שילוט הכוונה יוצב במקום.

בברכה,

אמנון ליבוביץ'

סמנכ"ל תשתיות

 

 

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 2/12/18-6/12/18

 

 

 

עבודות יום

 

מטרונית נשר -  קטע חיפה – בחודש פברואר החלו עבודות ביצוע ברח' בר יהודה מגשר פז ועד מתחם קניות BIG החדש (כולל). העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים המאושרים ע"י משטרת התנועה.

 

שינויים גיאומטריים חיבור רח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו הסדרי תנועה חדשים בחיבור (פניה ימינה) מרח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד. לצורך כך הוצבו הסדרי תנועה זמניים.

 

נחום חת – במהלך השבועות הקרובים יבוצעו הסדרי תנועה זמניים לצורך שיקום מערכת ניקוז ברחוב נחום חת. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

דרך הים עליון - מכיכר מילה ברנר עד שושנת הכרמל – במהלך 3 החודשים הקרובים הכביש מכיכר מילה ברנר ועד שושנת הכרמל יהפוך לכביש חד סטרי לרכבים העולים מדרך הים לכיוון מרכז הכרמל. הרכבים היורדים מכיוון מרכז הכרמל ייסעו דרך שושנת הכרמל. להלן העבודות שיבוצעו -  שבילים, מדרכות, אספלט, גינון וקירות. בסיום העבודות יוחזר הכביש לקדמותו. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

דרך הים תחתון – מכיכר בולגריה עד כיכר מילה ברנר - יבוצעו עבודות השלמה במדרכות ובכבישים (הפרויקט נמצא לקראת סיום). שילוט הכוונה מוצב במקום.

 

רחוב עבאס -  יבוצעו עבודות הרחבת רח' עבאס ויבוצעו הסדרי תנועה חדשים. שילוט הכוונה מוצב במקום.

 

נחל גיבורים – רמפה 5 – במהלך 6 החודשים הקרובים יבוצעו עבודות סלילת רמפה אשר תחבר את רמת הדר/רח' הרצל לנחל הגיבורים, לידיעת הנהגים, נכון לחודשים הקרובים, התנועה תתנהל כרגיל ללא שינוי.

 

רמת הנשיא – במהלך השנה הקרובה יבוצעו עבודות סלילה ופיתוח בשכונת רמת הנשיא. אם תחילת ביצוע שינויי תנועה בשכונה ימסרו הודעות לתושבים בהתאם.

 

ק. אליעזר – שכונה חדשה – במהלך השנה הקרובה יבוצעו עבודות תשתית וסלילה ברח' אברהם ליסין. אם תחילת ביצוע שינויי תנועה בשכונה ימסרו הודעות לתושבים בהתאם.

 

עבודות לילה

 

מצומת מוטה גור (צומת ק. אתא) צפונה – במהלך החודש הקרוב יבוצע חידוש צבע אדום בנתיב מטרונית. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

בברכה,

 

אמנון ליבוביץ'

 

סמנכ"ל תשתיות

 

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 25/11/18-29/11/18

עבודות יום

מטרונית נשר -  קטע חיפה – בחודש פברואר החלו עבודות ביצוע ברח' בר יהודה מגשר פז ועד מתחם קניות BIG החדש (כולל). העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים המאושרים ע"י משטרת התנועה.

שינויים גיאומטריים חיבור רח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו הסדרי תנועה חדשים בחיבור (פניה ימינה) מרח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד. לצורך כך הוצבו הסדרי תנועה זמניים.

נחום חת – במהלך השבועות הקרובים יבוצעו הסדרי תנועה זמניים לצורך שיקום מערכת ניקוז ברחוב נחום חת. שילוט הכוונה יוצב במקום.

דרך הים עליון - מכיכר מילה ברנר עד שושנת הכרמל – במהלך 3 החודשים הקרובים הכביש מכיכר מילה ברנר ועד שושנת הכרמל יהפוך לכביש חד סטרי לרכבים העולים מדרך הים לכיוון מרכז הכרמל. הרכבים היורדים מכיוון מרכז הכרמל ייסעו דרך שושנת הכרמל. להלן העבודות שיבוצעו -  שבילים, מדרכות, אספלט, גינון וקירות. בסיום העבודות יוחזר הכביש לקדמותו. שילוט הכוונה יוצב במקום.

דרך הים תחתון – מכיכר בולגריה עד כיכר מילה ברנר - יבוצעו עבודות השלמה במדרכות ובכבישים (הפרויקט נמצא לקראת סיום). שילוט הכוונה מוצב במקום.

רחוב עבאס -  יבוצעו עבודות הרחבת רח' עבאס ויבוצעו הסדרי תנועה חדשים. שילוט הכוונה מוצב במקום.

נחל גיבורים – רמפה 5 – במהלך 6 החודשים הקרובים יבוצעו עבודות סלילת רמפה אשר תחבר את רמת הדר/רח' הרצל לנחל הגיבורים, לידיעת הנהגים, נכון לחודשים הקרובים, התנועה תתנהל כרגיל ללא שינוי.

רמת הנשיא – במהלך השנה הקרובה יבוצעו עבודות סלילה ופיתוח בשכונת רמת הנשיא. אם תחילת ביצוע שינויי תנועה בשכונה ימסרו הודעות לתושבים בהתאם.

ק. אליעזר – שכונה חדשה – במהלך השנה הקרובה יבוצעו עבודות תשתית וסלילה ברח' אברהם ליסין. אם תחילת ביצוע שינויי תנועה בשכונה ימסרו הודעות לתושבים בהתאם.

עבודות לילה

מצומת מוטה גור (צומת ק. אתא) צפונה – במהלך החודש הקרוב יבוצע חידוש צבע אדום בנתיב מטרונית. שילוט הכוונה יוצב במקום.

הנגשות מעברי חצייה – במהלך השבוע יבוצעו עבודות הנגשת מעברי חצייה בצמתים הבאים: צומת פרויד/חורב ובצומת חורב/ד'ישראלי. שלטי הכוונה יוצבו במקום.

 

בברכה,

אמנון ליבוביץ'

סמנכ"ל תשתיות

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 4/11/18-8/11/18

 

 עבודות יום

 

מטרונית נשר -  קטע חיפה – בחודש פברואר החלו עבודות ביצוע ברח' בר יהודה מגשר פז ועד מתחם קניות BIG החדש (כולל). העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים המאושרים ע"י משטרת התנועה.

 

 שינויים גיאומטריים חיבור רח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו הסדרי תנועה חדשים בחיבור (פניה ימינה) מרח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד. לצורך כך הוצבו הסדרי תנועה זמניים.

 

דרך הים – מכיכר מילה ברנר עד שושנת הכרמל – במהלך 3 החודשים הקרובים יבוצעו שבילים, מדרכות, אספלט, גינון וקירות מכיכר מילה ברנר ועד כיכר שושנת הכרמל. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

דרך הים – רח' התמר – ימשכו עבודות ביצוע שיקום מדרכות לאורך כל רח' התמר. שילוט הכוונה מוצב במקום.

 

רחוב עבאס יבוצעו עבודות הרחבת רח' עבאס ויבוצעו הסדרי תנועה חדשים. שילוט הכוונה מוצב במקום.

 

נחל גיבורים – רמפה 5 – במהלך 6 החודשים הקרובים יבוצעו עבודות סלילת רמפה אשר תחבר את רמת הדר/רח' הרצל לנחל הגיבורים, לידיעת הנהגים, נכון לחודשים הקרובים, התנועה תתנהל כרגיל ללא שינוי.

 

רמת הנשיא – במהלך השנה הקרובה יבוצעו עבודות סלילה ופיתוח בשכונת רמת הנשיא. אם תחילת ביצוע שינויי תנועה בשכונה ימסרו הודעות לתושבים בהתאם.

 

ק. אליעזר – שכונה חדשה – במהלך השנה הקרובה יבוצעו עבודות תשתית וסלילה ברח' אברהם ליסין. אם תחילת ביצוע שינויי תנועה בשכונה ימסרו הודעות לתושבים בהתאם.

 

 

 

 

 

עבודות לילה

 

שד' ההגנה – אחזקת צבע בנת"צ – במהלך כל השבוע יבוצעו עבודות לילה לחידוש צבע בנת"צ ההגנה. שילוט הכוונה לנהגים יוצב במקום.

 

 

 

בברכה,

 

אמנון ליבוביץ'

 

סמנכ"ל תשתיות

 

 

 

 

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 19/8/18-23/8/18

 

עבודות יום

 

 

מטרונית נשר -  קטע חיפה – בחודש פברואר החלו עבודות ביצוע ברח' בר יהודה מגשר פז ועד מתחם קניות BIG החדש (כולל). העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים המאושרים ע"י משטרת התנועה.

 

שינויים גיאומטריים חיבור רח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו הסדרי תנועה חדשים בחיבור (פניה ימינה) מרח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד. לצורך כך הוצבו הסדרי תנועה זמניים.

שד' הנשיא מרכז הכרמל – במהלך השבוע יבוצעו עבודות תיקון מדרכות מרח' שער הלבנון ועד צומת שד' הנשיא/ביכורים. כמו כן יבוצעו עבודות פירוק מדרכה וביצוע איטום באזור הכרמלית בצד של גן האם עד מדרגות מועדון הביט. שילוט הכוונה יוצב במקום.

נחל גיבורים – במהלך השבוע מתבצעות עבודות לבניית מאגר ויסות ופארק. במהלך העבודות משאיות וכלי צמ"ה יכנסו ויצאו מהאתר.

דרך הים עליון – במהלך החודש הקרוב ימשכו עבודות ביצוע אבני שפה, הסדרת מדרכות ושבילי הולכי רגל מכיכר מילה ברנר ועד צומת שד' הנשיא/דרך הים.

דרך הים – במסלול היורד יבוצעו חציות בקטע בין דרך הים 91 עד דרך הים 100. כמו כן יבוצעו עבודות שיקום מדרכות מדרך הים 70 (כיכר הרקפות) עד כיכר מילה ברנר. שילוט הכוונה מוצב במקום.

דרך הים – רח' התמר – ימשכו עבודות ביצוע שיקום מדרכות לאורך כל רח' התמר. שילוט הכוונה מוצב במקום.

כיכר אלנבי – ביצוע עבודות מעגל תנועה בצומת אלנבי/יצחק שדה, שילוט הכוונה מוצב במקום.

רחוב עבאס -  יבוצעו עבודות הרחבת רח' עבאס ויבוצעו הסדרי תנועה חדשים. שילוט הכוונה מוצב במקום.

נחל גיבורים – רמפה 5 – במהלך 6 החודשים הקרובים יבוצעו עבודות סלילת רמפה אשר תחבר את רמת הדר/רח' הרצל לנחל הגיבורים, לידיעת הנהגים, נכון לחודשים הקרובים, התנועה תתנהל כרגיל ללא שינוי.

רמת הנשיא – במהלך השנה הקרובה יבוצעו עבודות סלילה ופיתוח בשכונת רמת הנשיא. לידיעת תושבי השכונה, נכון לחודשים הקרובים, התנועה תתנהל כרגיל ללא שינוי.

 

עבודות לילה

 

רחובות פל"ים ואליהו הנביא – חידוש צבע אדום במסלול המטרונית כולל העלמת צבע קיים וצביעה מחדש. במהלך העבודות יבוצעו חסימות מת"צ לסירוגין, שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

 

בברכה,

אמנון ליבוביץ'

סמנכ"ל תשתיות

 

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 12/8/18-16/8/18

עבודות יום

דרך הים – החל מתאריך  5/8/18 ועד 21/8/18 דרך הים תיסגר לתנועה בין מרכז הכרמל לשושנת הכרמל. שילוט הכוונה לדרכים חלופיות יוצב במקום (דרך צרפת, דרך פרויד ורח' הצופים).

מטרונית נשר -  קטע חיפה – בחודש פברואר החלו עבודות ביצוע ברח' בר יהודה מגשר פז ועד מתחם קניות BIG החדש (כולל). העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים המאושרים ע"י משטרת התנועה.

שינויים גיאומטריים חיבור רח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו הסדרי תנועה חדשים בחיבור (פניה ימינה) מרח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד. לצורך כך הוצבו הסדרי תנועה זמניים.

שד' הנשיא מרכז הכרמל – במהלך השבוע יבוצעו עבודות תיקון מדרכות מרח' שער הלבנון ועד צומת שד' הנשיא/ביכורים. כמו כן יבוצעו עבודות פירוק מדרכה וביצוע איטום באזור הכרמלית בצד של גן האם עד מדרגות הביט. שילוט הכוונה יוצב במקום.

נחל גיבורים – במהלך השבוע מתבצעות עבודות לבניית מאגר ויסות ופארק. במהלך העבודות משאיות וכלי צמ"ה יכנסו ויצאו מהאתר.

דרך הים – במסלול היורד יבוצעו חציות בקטע בין דרך הים 91 עד דרך הים 100. כמו כן יבוצעו עבודות שיקום מדרכות מדרך הים 70 (כיכר הרקפות) עד כיכר מילה ברנר. שילוט הכוונה מוצב במקום.

דרך הים – רח' התמר – ימשכו עבודות ביצוע שיקום מדרכות לאורך כל רח' התמר. שילוט הכוונה מוצב במקום.

כיכר אלנבי – החלו עבודות לביצוע מעגל תנועה בצומת אלנבי/יצחק שדה, ניתוב התנועה יבוצע ע"י הנחיות ושילוט מתאים.

רחוב עבאס -  יבוצעו עבודות הרחבת רח' עבאס ויבוצעו הסדרי תנועה חדשים. שילוט הכוונה יוצב במקום.

שכונת כבאביר –במהלך השבועיים הקרובים יבוצעו המשך עבודות הנגשה וביצוע מעברי חציה חדשים, העבודות יבוצעו בצומת כבירים/הנשר, צומת כבירים/איתנים וצומת כבירים/עמיקם, העבודות יבוצעו בין השעות 9:00 ועד 17:00 אחה"צ. שילוט הכוונה יוצב במקום.

נחל גיבורים – רמפה 5 – במהלך 6 החודשים הקרובים יבוצעו עבודות סלילת רמפה אשר תחבר את רמת הדר/רח' הרצל לנחל הגיבורים, לידיעת הנהגים, נכון לחודשים הקרובים, התנועה תתנהל כרגיל ללא שינוי.

רמת הנשיא – במהלך השנה הקרובה יבוצעו עבודות סלילה ופיתוח בשכונת רמת הנשיא. לידיעת תושבי השכונה, נכון לחודשים הקרובים, התנועה תתנהל כרגיל ללא שינוי.

הנגשת מעברי חצייה בחיפה – במהלך השבוע יבוצעו עבודות הנגשת מעברי חצייה ברחוב זלמן שניאור (בי"ח פלימן) ורחוב החשמל 5. שילוט הכוונה יוצב במקום. 

עבודות לילה

רחובות פל"ים ואליהו הנביא – חידוש צבע אדום במסלול המטרונית כולל העלמת צבע קיים וצביעה מחדש. במהלך העבודות יבוצעו חסימות מת"צ לסירוגין, שילוט הכוונה יוצב במקום.

כיכר זיו, רח' קומוי, רח' טרומפלדור ורח' מל"ל בשכונת נווה שאנן – במהלך שלושת השבועות הקרובים יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד, העבודות יבוצעו בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

דרך פיקא – במהלך השבוע הקרוב יבוצעו המשך עבודות קרצוף וריבוד מכיכר אליזבט לכיוון פיקא (מרכז חורב) במסלול העולה, העבודות יבוצעו בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

שד' הנשיא מרכז הכרמל – במהלך השבוע בין השעות 21:00 ל 05:00 בבוקר יבוצעו עבודות אספלט בין צומת רח' אלחנן/שד' הנשיא ועד צומת ביכורים/שד' הנשיא. שילוט הכוונה יוצב במקום.

הנגשת מעברי חצייה בחיפה – במהלך השבוע יבוצעו עבודות הנגשת מעברי חצייה ברחובות מסדה 22, הרצליה 30, חסן שוקרי 7 (ליד המלון), צומת חורי/צהיון, צומת הציונות/בן יהודה וצומת שלום עליכם/גלבוע. שילוט הכוונה יוצב במקום. 

הצבת סככת אוטובוס – במהלך שני לילות בין התאריכים 13/8/18 ל – 15/8/18 יבוצעו עבודות להצבת סככת אוטובוס ברח' חסן שוקיר/הנביאים, העבודות כוללות פירוק סככה ישנה, אספלט וריצוף. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

בברכה,

אמנון ליבוביץ'

סמנכ"ל תשתיות

 

 

 

 

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 5/8/18-9/8/18

 

 

 

עבודות יום

 

 

 

דרך הים – החל מתאריך  5/8/18 ועד 24/8/18 דרך הים תיסגר לתנועה בין מרכז הכרמל לשושנת הכרמל. שילוט הכוונה לדרכים חלופיות יוצב במקום (דרך צרפת, דרך פרויד ורח' הצופים).

 

 

 

מטרונית נשר -  קטע חיפה – בחודש פברואר החלו עבודות ביצוע ברח' בר יהודה מגשר פז ועד מתחם קניות BIG החדש (כולל). העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים המאושרים ע"י משטרת התנועה.

 

 

 

שינויים גיאומטריים חיבור רח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו הסדרי תנועה חדשים בחיבור (פניה ימינה) מרח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד. לצורך כך הוצבו הסדרי תנועה זמניים.

 

שד' הנשיא מרכז הכרמל – במהלך השבוע יבוצעו עבודות פירוק ובנייה מחדש של אי התנועה בקטע שבין צומת וג'ווד/שד' הנשיא ועד צומת הביכורים/ שד' הנשיא. כמו כן יבוצעו עבודות הכנה למערכת השקיה ושתילת עצים מצומת ביכורים/שד' הנשיא ועד צומת רח' אלחנן/שד' הנשיא. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

נחל גיבורים – במהלך השבוע מתבצעות עבודות לבניית מאגר ויסות ופארק. במהלך העבודות משאיות וכלי צמ"ה יכנסו ויצאו מהאתר.

 

דרך הים – במסלול היורד יבוצעו חציות בקטע בין דרך הים 91 עד דרך הים 100. כמו כן יבוצעו עבודות שיקום מדרכות מדרך הים 70 (כיכר הרקפות) עד כיכר מילה ברנר. שילוט הכוונה מוצב במקום.

 

דרך הים – רח' התמר – ימשכו עבודות ביצוע שיקום מדרכות לאורך כל רח' התמר. שילוט הכוונה מוצב במקום.

 

כיכר אלנבי – החלו עבודות לביצוע מעגל תנועה בצומת אלנבי/יצחק שדה, ניתוב התנועה יבוצע ע"י הנחיות ושילוט מתאים.

 

רחוב עבאס -  יבוצעו עבודות הרחבת רח' עבאס ויבוצעו הסדרי תנועה חדשים. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

שכונת כבאביר –במהלך השבועיים הקרובים יבוצעו המשך עבודות הנגשה וביצוע מעברי חציה חדשים, העבודות יבוצעו בצומת כבירים/הנשר, צומת כבירים/איתנים וצומת כבירים/עמיקם, העבודות יבוצעו בין השעות 9:00 ועד 17:00 אחה"צ. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

נחל גיבורים – רמפה 5 – במהלך 6 החודשים הקרובים יבוצעו עבודות סלילת רמפה אשר תחבר את רמת הדר/רח' הרצל לנחל הגיבורים, לידיעת הנהגים, נכון לחודשים הקרובים, התנועה תתנהל כרגיל ללא שינוי.

 

רמת הנשיא – במהלך השנה הקרובה יבוצעו עבודות סלילה ופיתוח בשכונת רמת הנשיא. לידיעת תושבי השכונה, נכון לחודשים הקרובים, התנועה תתנהל כרגיל ללא שינוי.

 

הנגשת מעברי חצייה בחיפה – במהלך השבוע יבוצעו עבודות הנגשת מעברי חצייה ברחוב זלמן שניאור (בי"ח פלימן) ורחוב החשמל 5. שילוט הכוונה יוצב במקום. 

 

 

 

 

 

עבודות לילה

 

 

 

רחובות בר יהודה, פל"ים ואליהו הנביא – חידוש צבע אדום במסלול המטרונית כולל העלמת צבע קיים וצביעה מחדש. במהלך העבודות יבוצעו חסימות מת"צ לסירוגין, שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

שכונת נווה שאנן – במהלך השבוע הקרוב יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד ברח' טרומפלדור בשכונת נווה שאנן, העבודות יבוצעו בין השעות 21:00 ל – 05:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

דרך פיקא – במהלך השבוע הקרוב יבוצעו המשך עבודות קרצוף וריבוד מכיכר אליזבט לכיוון פיקא (מרכז חורב) במסלול העולה, העבודות יבוצעו בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

שד' הנשיא מרכז הכרמל – במהלך השבוע בין השעות 21:00 ל 05:00 בבוקר יבוצעו עבודות הכנה לאספלט בין צומת רח' אלחנן/שד' הנשיא ועד צומת ביכורים/שד' הנשיא. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

הנגשת מעברי חצייה בחיפה – במהלך השבוע יבוצעו עבודות הנגשת מעברי חצייה ברחובות מסדה 22, הרצליה 30, חסן שוקרי 7 (ליד המלון), צומת חורי/צהיון וצומת יעקב דורי/לירז אקסלרוד. שילוט הכוונה יוצב במקום. 

 

 

 

 

 

 

 

בברכה,

 

אמנון ליבוביץ'

 

סמנכ"ל תשתיות

 

 

 

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 1/7/18-5/7/18

 

 

עבודות יום

מטרונית נשר -  קטע חיפה – בחודש פברואר החלו עבודות ביצוע ברח' בר יהודה מגשר פז ועד מתחם קניות BIG החדש (כולל). העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים המאושרים ע"י משטרת התנועה.

שינויים גיאומטריים חיבור רח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו הסדרי תנועה חדשים בחיבור (פניה ימינה) מרח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד. לצורך כך הוצבו הסדרי תנועה זמניים.

שד' הנשיא מרכז הכרמל – במהלך השבוע יבוצעו עבודות פירוק ובנייה מחדש של אי התנועה בקטע שבין צומת דרך הים - שד' הנשיא ועד צומת הביכורים - שד' הנשיא. שילוט הכוונה מוצב במקום.

נחל גיבורים – במהלך השבוע מתבצעות עבודות לבניית מאגר ויסות ופארק. במהלך העבודות משאיות וכלי צמ"ה יכנסו ויצאו מהאתר.

דרך הים – במסלול היורד יבוצעו חציות בקטע בין דרך הים 68 עד דרך הים 100. כמו כן יבוצעו עבודות שיקום מדרכות בקטעים הבאים: במסלול העולה מרח' אילנות עד כיכר הרקפות, במסלול היורד ממלון הר הכרמל עד כיכר הרקפות ומדרך הים 70 (כיכר הרקפות) עד כיכר מילה ברנר. שילוט הכוונה מוצב במקום.

כיכר אלנבי – החלו עבודות לביצוע מעגל תנועה בצומת אלנבי/יצחק שדה, ניתוב התנועה יבוצע ע"י הנחיות ושילוט מתאים.

רחוב עבאס -  יבוצעו עבודות הרחבת רח' עבאס ויבוצעו הסדרי תנועה חדשים. שילוט הכוונה יוצב במקום.

שכונת כבאביר –יבוצעו פסי האטה לאורך רחוב כבירים ורחוב רענן בתאריכים 3/7/18 עד 5/7/18 בין השעות 9:00 ועד 17:00 אחה"צ. כמו כן במהלך כל השבוע יבצעו המשך הנגשות בכבאביר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

עבודות לילה

צומת מת"ם  (לאורך כביש 4/ההגנה) – מתוכנן ביצוע קידוחי ניסיון לצורך תכנון ביסוס גשר (הפרדה מפלסית). הסדרי תנועה זמניים יוצבו במקום, העבודות יבוצעו בלילות למשך כ – 4 חודשים.

שד' ההגנה – חידוש צבע אדום במסלול המטרונית כולל העלמת צבע קיים וצביעה מחדש. במהלך העבודות יבוצעו חסימות מת"צ לסירוגין, שילוט הכוונה יוצב במקום.

דרך פיקא – במהלך השבועיים הקרובים יבוצעו המשך עבודות קרצוף וריבוד בקטע שבין קרן היסוד ועד מרכז חורב (במסלול העולה), העבודות יבוצעו בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

שד' מוריה – במהלך שלושת השבועות הקרובים יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד בשד' מוריה מצומת שמשון ועד האודיטוריום (שד' הנשיא), העבודות יבוצעו בין השעות 21:00 ועד 5:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

שכונת כבאביר – במהלך השבוע יבוצעו עבודות ריבוד סופי ברחובות קדימה , מעיין וולפסון . העבודות יבוצעו בין השעות 21:00 ועד 5:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

שד' הנשיא מרכז הכרמל – בלילה שבין יום א' (1/7) ליום ב' (2/7) בין השעות 21:00 ל 05:00 בבוקר יבוצעו עבודות על אי התנועה בקטע בין צומת דרך הים -  שד' הנשיא ועד צומת הביכורים - שד' הנשיא. עקב העבודות יצומצמו הנתיבים לנתיב אחד. שילוט הכוונה מוצב במקום.

 

 

בברכה,

אמנון ליבוביץ'

סמנכ"ל תשתיות

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 24/6/18-28/6/18

 

 

עבודות יום

מטרונית נשר -  קטע חיפה – בחודש פברואר החלו עבודות ביצוע ברח' בר יהודה מגשר פז ועד מתחם קניות BIG החדש (כולל). העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים המאושרים ע"י משטרת התנועה.

שינויים גיאומטריים חיבור רח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו הסדרי תנועה חדשים בחיבור (פניה ימינה) מרח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד. לצורך כך הוצבו הסדרי תנועה זמניים.

שד' הנשיא מרכז הכרמל – מבוצעות עבודות ריצוף בין צומת ווג'ווד לרח' אל חנן. שילוט הכוונה מוצב במקום.

נחל גיבורים – במהלך השבוע מתבצעות עבודות לבניית מאגר ויסות ופארק. במהלך העבודות משאיות וכלי צמ"ה יכנסו ויצאו מהאתר.

דרך הים – במסלול היורד יבוצעו חציות בקטע בין דרך הים 68 עד דרך הים 100. כמו כן יבוצעו עבודות שיקום מדרכות בקטעים הבאים: במסלול העולה מרח' אילנות עד כיכר הרקפות, במסלול היורד ממלון הר הכרמל עד כיכר הרקפות ומדרך הים 70 (כיכר הרקפות) עד כיכר מילה ברנר. שילוט הכוונה מוצב במקום.

כיכר אלנבי – החלו עבודות לביצוע מעגל תנועה בצומת אלנבי/יצחק שדה, ניתוב התנועה יבוצע ע"י הנחיות ושילוט מתאים.

רחוב עבאס -  יבוצעו עבודות הרחבת רח' עבאס ויבוצעו הסדרי תנועה חדשים. שילוט הכוונה יוצב במקום.

עבודות לילה

צומת מת"ם  (לאורך כביש 4/ההגנה) – מתוכנן ביצוע קידוחי ניסיון לצורך תכנון ביסוס גשר (הפרדה מפלסית). הסדרי תנועה זמניים יוצבו במקום, העבודות יבוצעו בלילות למשך כ – 4 חודשים.

שד' ההגנה – חידוש צבע אדום במסלול המטרונית כולל העלמת צבע קיים וצביעה מחדש. במהלך העבודות יבוצעו חסימות מת"צ לסירוגין, שילוט הכוונה יוצב במקום.

דרך פיקא – מבוצעות עבודות קרצוף וריבוד בקטע שבין צומת חורב לכיכר אליזבט במסלול היורד, העבודות יבוצעו בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

רחוב החשמל – החל מתאריך 19/6/18 למשך כשבועיים יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד ברח' החשמל, העבודות יבוצעו בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

רח' קדימה – החל מתאריך 27/6/18 בין השעות 21:00 ל – 05:00 בבוקר ולמשך יומיים, יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד ברח' קדימה מכיכר מינה ועד וולפסון. שילוט הכוונה יוצב במקום.

בברכה,

אמנון ליבוביץ'

סמנכ"ל תשתיות

 

                                  

 

 

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 17/6/18-21/6/18

 

 

עבודות יום

מטרונית נשר -  קטע חיפה – בחודש פברואר החלו עבודות ביצוע ברח' בר יהודה מגשר פז ועד מתחם קניות BIG החדש (כולל). העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים המאושרים ע"י משטרת התנועה.

שינויים גיאומטריים חיבור רח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו הסדרי תנועה חדשים בחיבור (פניה ימינה) מרח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד. לצורך כך הוצבו הסדרי תנועה זמניים.

שד' הנשיא מרכז הכרמל – מבוצעות עבודות ריצוף בין צומת ווג'ווד לרח' אל חנן. שילוט הכוונה מוצב במקום.

נחל גיבורים – במהלך השבוע מתבצעות עבודות לבניית מאגר ויסות ופארק. במהלך העבודות משאיות וכלי צמ"ה יכנסו ויצאו מהאתר.

רח' בן יהודה (שכונת הדר) – עבודות שיקום הרחוב מבוצעות לאורך כל הרחוב, התנועה מצומת הציונות ועד צומת עמק הזיתים תוגבל עקב עבודות בכביש, קטעי הרחובות יסגרו לסירוגין בהתאם לעבודות . שילוט הכוונה יוצב במקום.

דרך הים – עבודות אספלט יבוצעו בקטע שבין דרך הים 121 כולל רח' אילנות וכיכר רקפות במסלול העולה. במסלול היורד יבוצעו חציות בקטע בין דרך הים 68 עד דרך הים 100. ביצוע שכבת אספלט שנייה תבוצע בין כיכר הרקפות עד כיכר מילה ברנר. שילוט הכוונה מוצב במקום.

כיכר אלנבי – החלו עבודות לביצוע מעגל תנועה בצומת אלנבי/יצחק שדה, ניתוב התנועה יבוצע ע"י הנחיות ושילוט מתאים.

רחוב עבאס -  יבוצעו עבודות הרחבת רח' עבאס ויבוצעו הסדרי תנועה חדשים. שילוט הכוונה יוצב במקום.

עבודות לילה

צומת מת"ם  (לאורך כביש 4/ההגנה) – מתוכנן ביצוע קידוחי ניסיון לצורך תכנון ביסוס גשר (הפרדה מפלסית). הסדרי תנועה זמניים יוצבו במקום, העבודות יבוצעו בלילות למשך כ – 4 חודשים.

שד' ההגנה – חידוש צבע אדום במסלול המטרונית כולל העלמת צבע קיים וצביעה מחדש. במהלך העבודות יבוצעו חסימות מת"צ לסירוגין, שילוט הכוונה יוצב במקום.

דרך פיקא – מבוצעות עבודות קרצוף וריבוד בקטע שבין מרכז חורב לכיכר אליזבט. שילוט הכוונה יוצב במקום.

רחוב החשמל – החל מתאריך 19/6/18 למשך כשבועיים יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד ברח' החשמל, העבודות יבוצעו בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

בברכה,

אמנון ליבוביץ'

סמנכ"ל תשתיות

 

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 10/6/18-14/6/18

 עבודות יום

מטרונית נשר -  קטע חיפה – בחודש פברואר החלו עבודות ביצוע ברח' בר יהודה מגשר פז ועד מתחם קניות BIG החדש (כולל). העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים המאושרים ע"י משטרת התנועה.

שינויים גיאומטריים חיבור רח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו הסדרי תנועה חדשים בחיבור (פניה ימינה) מרח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד. לצורך כך הוצבו הסדרי תנועה זמניים.

שד' הנשיא מרכז הכרמל – מבוצעות עבודות שיקום מדרכות והשלמת תשתיות בין צומת ווג'ווד לרח' אל חנן. שילוט הכוונה מוצב במקום.

נחל גיבורים – במהלך השבוע מתבצעות עבודות לבניית מאגר ויסות ופארק. במהלך העבודות משאיות וכלי צמ"ה יכנסו ויצאו מהאתר.

רח' בן יהודה (שכונת הדר) – עבודות שיקום הרחוב מבוצעות לאורך כל הרחוב, התנועה מצומת הציונות ועד צומת עמק הזיתים תוגבל עקב עבודות בכביש, קטעי הרחובות יסגרו לסירוגין בהתאם לעבודות . שילוט הכוונה יוצב במקום.

דרך הים – מבוצעות עבודות שיקום המדרכה הימנית במסלול העולה ברח' אילנות מבית 11 ועד בית 1 (מרכז מסחרי). כמו כן מהמרכז המסחרי (בית מס' 1) עד כיכר הרקפות 1 מבוצעות עבודות שיקום מדרכה. עבודות קרצוף  וריבוד מבוצעות מדרך הים 121 ועד כיכר רקפות 1 במסלול העולה ומדרך הים 121 עד רח' אילנות 21 גם כן במסלול העולה. שילוט הכוונה מוצב במקום.

כיכר אלנבי – החלו עבודות לביצוע מעגל תנועה בצומת אלנבי/יצחק שדה, ניתוב התנועה יבוצע ע"י הנחיות ושילוט מתאים.

רחוב עבאס -  יבוצעו עבודות הרחבת רח' עבאס ויבוצעו הסדרי תנועה חדשים. שילוט הכוונה יוצב במקום.

רח' ברכה חבס – בתאריך 11/6/18 יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד ברח' ברכה חבס. שילוט הכוונה יוצב במקום.

רח' צפרירים – בתאריכים 11/6-13/6/18 יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד ברח' צפרירים. שילוט הכוונה יוצב במקום.

עבודות לילה

צומת מת"ם  (לאורך כביש 4/ההגנה) – מתוכנן ביצוע קידוחי ניסיון לצורך תכנון ביסוס גשר (הפרדה מפלסית). הסדרי תנועה זמניים יוצבו במקום, העבודות יבוצעו בלילות למשך כ – 4 חודשים.

שד' ההגנה – חידוש צבע אדום במסלול המטרונית כולל העלמת צבע קיים וצביעה מחדש. במהלך העבודות יבוצעו חסימות מת"צ לסירוגין, שילוט הכוונה יוצב במקום.

חסן שוקרי – עד רח' חורי– מבוצעות עבודות ריבוד בין השעות 21:00 בערב ועד 05:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

דרך הים – בלילה שבין ה 12/6 ל 13/6 בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר מבוצעות עבודות קרצוף וריבוד מדרך הים 104 ועד רח' התמר 4 במסלול היורד. שילוט הכוונה יוצב במקום.

רח' ברכה חבס – בלילה שבין 10/6 ל 11/6 בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר מבוצעות עבודות קרצוף וריבוד. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

 

בברכה,

אמנון ליבוביץ'

סמנכ"ל תשתיות

 

 

 

 

 

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 27/5/18-31/5/18

 

מטרונית נשר -  קטע חיפה – בחודש פברואר החלו עבודות ביצוע ברח' בר יהודה מגשר פז ועד מתחם קניות BIG החדש (כולל). העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים המאושרים ע"י משטרת התנועה.

 

עבודות יום

רח' רענן וחיבור עם כבירים - במהלך השבוע מבוצעות עבודות ריבוד בין השעות 8:30 עד 17:00. שילוט הכוונה יוצב במקום.

מבואות דרומיים – רח' רוטנברג – שיקום אי תנועה – לאורך אי התנועה ברח' רוטנברג מבוצעות עבודות גינון. העבודות מתבצעות בהתאם להסדרי תנועה זמניים. שילוט הכוונה מוצב במקום.

שד' הנשיא מרכז הכרמל – מבוצעות עבודות שיקום בשד' הנשיא בין רח' ש

כל הזכויות שמורות ליפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה ©