נגישות האתר

הפעל נגישות

תפריט ראשי

חדשות ועדכונים

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 1/7/18-5/7/18

 

 

עבודות יום

מטרונית נשר -  קטע חיפה – בחודש פברואר החלו עבודות ביצוע ברח' בר יהודה מגשר פז ועד מתחם קניות BIG החדש (כולל). העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים המאושרים ע"י משטרת התנועה.

שינויים גיאומטריים חיבור רח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו הסדרי תנועה חדשים בחיבור (פניה ימינה) מרח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד. לצורך כך הוצבו הסדרי תנועה זמניים.

שד' הנשיא מרכז הכרמל – במהלך השבוע יבוצעו עבודות פירוק ובנייה מחדש של אי התנועה בקטע שבין צומת דרך הים - שד' הנשיא ועד צומת הביכורים - שד' הנשיא. שילוט הכוונה מוצב במקום.

נחל גיבורים – במהלך השבוע מתבצעות עבודות לבניית מאגר ויסות ופארק. במהלך העבודות משאיות וכלי צמ"ה יכנסו ויצאו מהאתר.

דרך הים – במסלול היורד יבוצעו חציות בקטע בין דרך הים 68 עד דרך הים 100. כמו כן יבוצעו עבודות שיקום מדרכות בקטעים הבאים: במסלול העולה מרח' אילנות עד כיכר הרקפות, במסלול היורד ממלון הר הכרמל עד כיכר הרקפות ומדרך הים 70 (כיכר הרקפות) עד כיכר מילה ברנר. שילוט הכוונה מוצב במקום.

כיכר אלנבי – החלו עבודות לביצוע מעגל תנועה בצומת אלנבי/יצחק שדה, ניתוב התנועה יבוצע ע"י הנחיות ושילוט מתאים.

רחוב עבאס -  יבוצעו עבודות הרחבת רח' עבאס ויבוצעו הסדרי תנועה חדשים. שילוט הכוונה יוצב במקום.

שכונת כבאביר –יבוצעו פסי האטה לאורך רחוב כבירים ורחוב רענן בתאריכים 3/7/18 עד 5/7/18 בין השעות 9:00 ועד 17:00 אחה"צ. כמו כן במהלך כל השבוע יבצעו המשך הנגשות בכבאביר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

עבודות לילה

צומת מת"ם  (לאורך כביש 4/ההגנה) – מתוכנן ביצוע קידוחי ניסיון לצורך תכנון ביסוס גשר (הפרדה מפלסית). הסדרי תנועה זמניים יוצבו במקום, העבודות יבוצעו בלילות למשך כ – 4 חודשים.

שד' ההגנה – חידוש צבע אדום במסלול המטרונית כולל העלמת צבע קיים וצביעה מחדש. במהלך העבודות יבוצעו חסימות מת"צ לסירוגין, שילוט הכוונה יוצב במקום.

דרך פיקא – במהלך השבועיים הקרובים יבוצעו המשך עבודות קרצוף וריבוד בקטע שבין קרן היסוד ועד מרכז חורב (במסלול העולה), העבודות יבוצעו בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

שד' מוריה – במהלך שלושת השבועות הקרובים יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד בשד' מוריה מצומת שמשון ועד האודיטוריום (שד' הנשיא), העבודות יבוצעו בין השעות 21:00 ועד 5:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

שכונת כבאביר – במהלך השבוע יבוצעו עבודות ריבוד סופי ברחובות קדימה , מעיין וולפסון . העבודות יבוצעו בין השעות 21:00 ועד 5:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

שד' הנשיא מרכז הכרמל – בלילה שבין יום א' (1/7) ליום ב' (2/7) בין השעות 21:00 ל 05:00 בבוקר יבוצעו עבודות על אי התנועה בקטע בין צומת דרך הים -  שד' הנשיא ועד צומת הביכורים - שד' הנשיא. עקב העבודות יצומצמו הנתיבים לנתיב אחד. שילוט הכוונה מוצב במקום.

 

 

בברכה,

אמנון ליבוביץ'

סמנכ"ל תשתיות

 

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 24/6/18-28/6/18

 

 

 

 

 

עבודות יום

 

מטרונית נשר -  קטע חיפה – בחודש פברואר החלו עבודות ביצוע ברח' בר יהודה מגשר פז ועד מתחם קניות BIG החדש (כולל). העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים המאושרים ע"י משטרת התנועה.

 

שינויים גיאומטריים חיבור רח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו הסדרי תנועה חדשים בחיבור (פניה ימינה) מרח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד. לצורך כך הוצבו הסדרי תנועה זמניים.

 

שד' הנשיא מרכז הכרמל – מבוצעות עבודות ריצוף בין צומת ווג'ווד לרח' אל חנן. שילוט הכוונה מוצב במקום.

 

נחל גיבורים – במהלך השבוע מתבצעות עבודות לבניית מאגר ויסות ופארק. במהלך העבודות משאיות וכלי צמ"ה יכנסו ויצאו מהאתר.

 

דרך הים – במסלול היורד יבוצעו חציות בקטע בין דרך הים 68 עד דרך הים 100. כמו כן יבוצעו עבודות שיקום מדרכות בקטעים הבאים: במסלול העולה מרח' אילנות עד כיכר הרקפות, במסלול היורד ממלון הר הכרמל עד כיכר הרקפות ומדרך הים 70 (כיכר הרקפות) עד כיכר מילה ברנר. שילוט הכוונה מוצב במקום.

 

כיכר אלנבי – החלו עבודות לביצוע מעגל תנועה בצומת אלנבי/יצחק שדה, ניתוב התנועה יבוצע ע"י הנחיות ושילוט מתאים.

 

רחוב עבאס -  יבוצעו עבודות הרחבת רח' עבאס ויבוצעו הסדרי תנועה חדשים. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

עבודות לילה

 

צומת מת"ם  (לאורך כביש 4/ההגנה) – מתוכנן ביצוע קידוחי ניסיון לצורך תכנון ביסוס גשר (הפרדה מפלסית). הסדרי תנועה זמניים יוצבו במקום, העבודות יבוצעו בלילות למשך כ – 4 חודשים.

 

שד' ההגנה – חידוש צבע אדום במסלול המטרונית כולל העלמת צבע קיים וצביעה מחדש. במהלך העבודות יבוצעו חסימות מת"צ לסירוגין, שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

דרך פיקא – מבוצעות עבודות קרצוף וריבוד בקטע שבין צומת חורב לכיכר אליזבט במסלול היורד, העבודות יבוצעו בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

רחוב החשמל – החל מתאריך 19/6/18 למשך כשבועיים יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד ברח' החשמל, העבודות יבוצעו בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

רח' קדימה – החל מתאריך 27/6/18 בין השעות 21:00 ל – 05:00 בבוקר ולמשך יומיים, יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד ברח' קדימה מכיכר מינה ועד וולפסון. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

בברכה,

 

אמנון ליבוביץ'

 

סמנכ"ל תשתיות

 

 

 

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 17/6/18-21/6/18

 

 

עבודות יום

מטרונית נשר -  קטע חיפה – בחודש פברואר החלו עבודות ביצוע ברח' בר יהודה מגשר פז ועד מתחם קניות BIG החדש (כולל). העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים המאושרים ע"י משטרת התנועה.

שינויים גיאומטריים חיבור רח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו הסדרי תנועה חדשים בחיבור (פניה ימינה) מרח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד. לצורך כך הוצבו הסדרי תנועה זמניים.

שד' הנשיא מרכז הכרמל – מבוצעות עבודות ריצוף בין צומת ווג'ווד לרח' אל חנן. שילוט הכוונה מוצב במקום.

נחל גיבורים – במהלך השבוע מתבצעות עבודות לבניית מאגר ויסות ופארק. במהלך העבודות משאיות וכלי צמ"ה יכנסו ויצאו מהאתר.

רח' בן יהודה (שכונת הדר) – עבודות שיקום הרחוב מבוצעות לאורך כל הרחוב, התנועה מצומת הציונות ועד צומת עמק הזיתים תוגבל עקב עבודות בכביש, קטעי הרחובות יסגרו לסירוגין בהתאם לעבודות . שילוט הכוונה יוצב במקום.

דרך הים – עבודות אספלט יבוצעו בקטע שבין דרך הים 121 כולל רח' אילנות וכיכר רקפות במסלול העולה. במסלול היורד יבוצעו חציות בקטע בין דרך הים 68 עד דרך הים 100. ביצוע שכבת אספלט שנייה תבוצע בין כיכר הרקפות עד כיכר מילה ברנר. שילוט הכוונה מוצב במקום.

כיכר אלנבי – החלו עבודות לביצוע מעגל תנועה בצומת אלנבי/יצחק שדה, ניתוב התנועה יבוצע ע"י הנחיות ושילוט מתאים.

רחוב עבאס -  יבוצעו עבודות הרחבת רח' עבאס ויבוצעו הסדרי תנועה חדשים. שילוט הכוונה יוצב במקום.

עבודות לילה

צומת מת"ם  (לאורך כביש 4/ההגנה) – מתוכנן ביצוע קידוחי ניסיון לצורך תכנון ביסוס גשר (הפרדה מפלסית). הסדרי תנועה זמניים יוצבו במקום, העבודות יבוצעו בלילות למשך כ – 4 חודשים.

שד' ההגנה – חידוש צבע אדום במסלול המטרונית כולל העלמת צבע קיים וצביעה מחדש. במהלך העבודות יבוצעו חסימות מת"צ לסירוגין, שילוט הכוונה יוצב במקום.

דרך פיקא – מבוצעות עבודות קרצוף וריבוד בקטע שבין מרכז חורב לכיכר אליזבט. שילוט הכוונה יוצב במקום.

רחוב החשמל – החל מתאריך 19/6/18 למשך כשבועיים יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד ברח' החשמל, העבודות יבוצעו בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

בברכה,

אמנון ליבוביץ'

סמנכ"ל תשתיות

 

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 10/6/18-14/6/18

 

 עבודות יום

 

מטרונית נשר -  קטע חיפה – בחודש פברואר החלו עבודות ביצוע ברח' בר יהודה מגשר פז ועד מתחם קניות BIG החדש (כולל). העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות הסדרי תנועה זמניים המאושרים ע"י משטרת התנועה.

 

שינויים גיאומטריים חיבור רח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו הסדרי תנועה חדשים בחיבור (פניה ימינה) מרח' י"א ספורטאים לפלימן פרויד. לצורך כך הוצבו הסדרי תנועה זמניים.

 

שד' הנשיא מרכז הכרמל – מבוצעות עבודות שיקום מדרכות והשלמת תשתיות בין צומת ווג'ווד לרח' אל חנן. שילוט הכוונה מוצב במקום.

 

נחל גיבורים – במהלך השבוע מתבצעות עבודות לבניית מאגר ויסות ופארק. במהלך העבודות משאיות וכלי צמ"ה יכנסו ויצאו מהאתר.

 

רח' בן יהודה (שכונת הדר) – עבודות שיקום הרחוב מבוצעות לאורך כל הרחוב, התנועה מצומת הציונות ועד צומת עמק הזיתים תוגבל עקב עבודות בכביש, קטעי הרחובות יסגרו לסירוגין בהתאם לעבודות . שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

דרך הים – מבוצעות עבודות שיקום המדרכה הימנית במסלול העולה ברח' אילנות מבית 11 ועד בית 1 (מרכז מסחרי). כמו כן מהמרכז המסחרי (בית מס' 1) עד כיכר הרקפות 1 מבוצעות עבודות שיקום מדרכה. עבודות קרצוף  וריבוד מבוצעות מדרך הים 121 ועד כיכר רקפות 1 במסלול העולה ומדרך הים 121 עד רח' אילנות 21 גם כן במסלול העולה. שילוט הכוונה מוצב במקום.

 

כיכר אלנבי – החלו עבודות לביצוע מעגל תנועה בצומת אלנבי/יצחק שדה, ניתוב התנועה יבוצע ע"י הנחיות ושילוט מתאים.

 

רחוב עבאס -  יבוצעו עבודות הרחבת רח' עבאס ויבוצעו הסדרי תנועה חדשים. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

רח' ברכה חבס – בתאריך 11/6/18 יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד ברח' ברכה חבס. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

רח' צפרירים – בתאריכים 11/6-13/6/18 יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד ברח' צפרירים. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

עבודות לילה

 

צומת מת"ם  (לאורך כביש 4/ההגנה) – מתוכנן ביצוע קידוחי ניסיון לצורך תכנון ביסוס גשר (הפרדה מפלסית). הסדרי תנועה זמניים יוצבו במקום, העבודות יבוצעו בלילות למשך כ – 4 חודשים.

 

שד' ההגנה – חידוש צבע אדום במסלול המטרונית כולל העלמת צבע קיים וצביעה מחדש. במהלך העבודות יבוצעו חסימות מת"צ לסירוגין, שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

חסן שוקרי – עד רח' חורי– מבוצעות עבודות ריבוד בין השעות 21:00 בערב ועד 05:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

דרך הים – בלילה שבין ה 12/6 ל 13/6 בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר מבוצעות עבודות קרצוף וריבוד מדרך הים 104 ועד רח' התמר 4 במסלול היורד. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

רח' ברכה חבס – בלילה שבין 10/6 ל 11/6 בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר מבוצעות עבודות קרצוף וריבוד. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

 

 

 

 

בברכה,

 

אמנון ליבוביץ'

 

סמנכ"ל תשתיות

 

 

 

 

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות ליפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה ©