נגישות האתר

הפעל נגישות

תפריט ראשי

חדשות ועדכונים

שיתוף ציבור – תכנית 'אזור אוויר נקי בעיר חיפה'

סיכום ישיבת ועדת הליווי מיום 4.8.16

 ביום ה', 4.8.16, התקיימה ישיבה ראשונה של ועדת הליווי לתכנית 'אזור אוויר נקי בחיפה'. מטרת התכנית היא להביא להפחתה של זיהום אוויר הנובע מתחבורה בסמיכות לאזורי המגורים בעיר.

ועדת הליווי הוקמה כחלק מתהליך שיתוף ציבור שמקיימת חברת 'יפה נוף' האמונה על ניהול התכנית כאמור, והיא מורכבת מכ-20 נציגים ממגזרים ומסקטורים שונים, ביניהם: התאחדות התעשיינים, רשויות מקומיות סמוכות/גובלות, איגוד המובילים, חברות הסעות, ארגוני החברה האזרחית וארגונים ירוקים, ועדי שכונות ותושבים.

 הישיבה התקיימה במעמד מנכ"ל חברת 'יפה נוף', מר אבישי כהן, אשר פתח את הישיבה והדגיש את חשיבות התכנית לאיכות האוויר ולאיכות החיים בעיר חיפה.

בישיבה הוצגה טיוטת התכנית על כל שלביה והיבטיה. מר אבי מושל, מומחה לזיהום אוויר, הציג את הבדיקות הסביבתיות והתנועתיות שנערכות במסגרתה ואת יעדי התכנית להפחתת זיהום האוויר מתחבורה בעיר חיפה. 

 בתום הצגת התכנית נערך דיון פתוח בסוגיות השונות בהן התוכנית עוסקת ובהן, בין היתר: מפת האזור, סוגיית התמרור והשילוט, הסטת התנועה ומנהרות הכרמל, אכיפה  ועוד. הועלו שאלות רבות על-ידי נציגי הוועדה וניתנו תשובות על-ידי הצוות המקצועי המופקד על הכנת התכנית, נציג העירייה ונציג המשרד להגנת הסביבה. ההערות והשאלות בעניין התכנית כאמור, נרשמו ותבחנה כחלק מהשלמת התכנית.  

 ההשתתפות בישיבה הייתה ערה ולאחר בדיקת כל הנושאים שהעלו הנציגים, תתקיים ישיבה נוספת, כמו גם ישיבות נקודתיות נוספות לפי הנדרש.

אנו מודים לכל המשתתפים שהגיעו ובחרו לקחת חלק פעיל במאמץ המשותף להפחתת זיהום האוויר בעיר חיפה.  

 

כל הזכויות שמורות ליפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה ©