נגישות האתר

הפעל נגישות

תפריט ראשי
בהמשך להודעת ראש הממשלה ומשרד הבריאות מיום 16-3-2020 עוברת חברת יפה נוף לעבודה במצב חירום, על כן, החל מהיום ועד הודעה חדשה, ספקים ואורחים מתבקשים שלא להגיע למשרדי החברה.

מנהרות הכרמל

איכות הסביבה וקשרי ציבור

 

 

כפי שכבר תואר בפרק ה"היסטורי", אבני נגף רבות עמדו בדרכו של הפרויקט לפני תחילת ביצועו. ההליך הסטטוטורי "בלע" את כולם בהתמשכותו ולפיכך היה לנתיבו הקריטי. הגורם העיקרי לכך היה הנושאים הסביבתיים.
החשש המיסטי כמעט מנושא הפיצוצים הביא אותנו ע"י החוקר ויתקון מטעם הוועדה המחוזית לשלב התכנית המפורטת שנמשך 6 שנים, כפליים מהערכת הגרועים שבפסימיסטים.

 

בנוסף לכך הוצבו דרישות ונקבעו קריטריונים מחמירים ללא תקדים בנושאים הסביבתיים והוכתבה מערכת בקרה ופיקוח עליהם, חסרת תקדים אף היא. מערכת הפיקוח פועלת באמצעות איגוד ערים להגנת הסביבה מטעם המשרד
מומחי זיהום ורעש מטעם הזכיין וה-CTA (שכן במחלף שמחה גולן גם אנו "תורמים" למפגעים.) וחברת גיאוטק המפעילה מערכת ניטור ענפה ו"רושמת" את כל הפיצוצים ללא יוצא מהכלל .

 

כמו כן מנהלת "גיאוטק" את "חוקי האתר" שהוא בעצם ניסוי לקביעת כמויות חומרי הנפץ המותרות לכל פיצוץ כפונקציה של סוג הסלע וקרבת חזית הפיצוץ לבתי מגורים.

 

רמות הרטט המותרות בפיצוצים נקבעו ע"י התקן הגרמני דין 4150 על חלקיו המחמירים ביותר. רמות רטט אלו רחוקים מאד מרטט העלול לגרום לנזקים למבנים וברוב המקרים גם מרמות אלו היינו רחוקים מאד.
למרות כל המתואר לעייל הרי בנושא הפיצוצים היו תלונות לא מעטות במספרים מוחלטים עם כי לדעתי באופן יחסי למספר הפיצוצים הגדול מספר התלונות סביר. יש לציין שלמרות הערכים האובייקטיביים הנמוכים של רמות
הרטט הרי האנשים בפרוש שומעים ו"מרגישים" ואי ההבנה של המשמעויות מבהילה לא מעט מהם. יש לציין במיוחד את שיתוף הפעולה היוצא מהכלל עם כל הגורמים הסביבתיים הירוקים וגורמי העירייה שחברו יחדיו באופן נדיר
לאישור הרעיון לסלול דרך פינוי עפר באפיק נחל הגיבורים.
החלטה וביצוע אלה "הצילו" את העיר ממפגע קשה של תנועת משאיות כבדות
בצירים החשובים של נווה שאנן והכרמל.

 

 

איכות הסביבה - [IMG]

 

   

כל הזכויות שמורות ליפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה ©