נגישות האתר

הפעל נגישות

תפריט ראשי
בהמשך להודעת ראש הממשלה ומשרד הבריאות מיום 16-3-2020 עוברת חברת יפה נוף לעבודה במצב חירום, על כן, החל מהיום ועד הודעה חדשה, ספקים ואורחים מתבקשים שלא להגיע למשרדי החברה.

חופש המידע

 

על פי חוק חופש המידע התשנ"ח - 1988, לכל אזרח ישראל או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית. רשות ציבורית: משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים על פי חוק או שהוקמו ע"י רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות. לתקנות חוק חופש המידע - לחץ כאן! 

 

את הפירוט  באתר משרד המשפטים ניתן למצוא כאן!

 

איזה מידע ניתן לקבל?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב. למעט מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות ועוד… סעיפים המפורטים בחוק.

 

מי רשאי לבקש מידע?

כל תושב, תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל וכן, מי שאינו אזרח או תושב – לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).

 

התעריפים לטיפול בבקשה למסירת מידע

אגרת בקשה לקבלת מידע – 20 ₪.

לתשלום דרך האתר של היחידה  הממשלתית לחופש המידע - לחץ כאן!

ניתן גם לפנות ישירות לחברה לממונה על חוק חופש המידע בדוא"ל המופיע מטה

 

אגרת טיפול תחושב לפי סך של 30 ₪ לכל שעת עבודה באיתור המידע, מיונו או טיפול אחר בבקשה, החל מהשעה הרביעית.

 

אגרת הפקה של מידע תחושב לפי 0.20 ₪ לכך עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.5 ₪ לדיסק מחשב שנמסר.

 

אם המידע היה מוקלט, מוסרט או מצולם – יישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה של המידע. במידה ועלות הטיפול באיתור המידע המבוקש, מיונו והפקתו יעלו על סך של – 150 ₪ יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו. תוצאות הבדיקה יועברו, ככל שהדבר ניתן ואפשרי במסגרת חוק חופש המידע.

 

*הערה: מידע שאדם מבקש אודות עצמו או מידע עבור זכאי לפטור, כמפורט בתקנות, פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד 7 שעות עבודה (כולל).

בקשה למידע שהוא הנחיות מנהליות שיש להן נגיעה או חשיבות לציבור לפי סע' 6(א) לחוק חופש המידע - פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול.

 

נהלים

  • בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה.
  • אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
  • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
  • הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

לטופס בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע דרך האתר של היחידה הממשלתית לחופש המידע - להגשת בקשה לחץ כאן!  

או להפנות את הבקשה לממונה על חוק חופש המידע בחברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ פנינה פרי

מייל:  pnina_p@yefenof.co.il

טלפון:   074-7880199

 

דו"ח הממונה על חופש המידע לשנת 2018 - לצפיה לחצו כאן

 

כל הזכויות שמורות ליפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה ©