נגישות האתר

הפעל נגישות

תפריט ראשי

חיבור כבביר

חיבור השכונה הקיימת, כבביר, לציר תנועה קיים במערב, רחוב המלך שלמה, הינו ציר תנועה נוסף מהתוכנית המערכתית
   של חיבורי הרכס.

כל הזכויות שמורות ליפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה ©