נגישות האתר

הפעל נגישות

תפריט ראשי
בהמשך להודעת ראש הממשלה ומשרד הבריאות מיום 16-3-2020 עוברת חברת יפה נוף לעבודה במצב חירום, על כן, החל מהיום ועד הודעה חדשה, ספקים ואורחים מתבקשים שלא להגיע למשרדי החברה.

חיבור כבביר

חיבור השכונה הקיימת, כבביר, לציר תנועה קיים במערב, רחוב המלך שלמה, הינו ציר תנועה נוסף מהתוכנית המערכתית
   של חיבורי הרכס.

כל הזכויות שמורות ליפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה ©