נגישות האתר

הפעל נגישות

תפריט ראשי
בהמשך להודעת ראש הממשלה ומשרד הבריאות מיום 16-3-2020 עוברת חברת יפה נוף לעבודה במצב חירום, על כן, החל מהיום ועד הודעה חדשה, ספקים ואורחים מתבקשים שלא להגיע למשרדי החברה.

עדכוני תנועה

עדכוני תנועה

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף, כביש 22+25

 

ביום ראשון, 31.5.20 , תסגר הפניה מכביש 22 לכביש 75 )לכיוון יגור( - יש לנסוע דרך כביש 4 לכיוון צ'ק
פוסט ולפנות בצומת הצ'קפוסט לכביש 75 )לכיוון יגור( או המשך נסיעה בכביש 22 לכיוון עכו ויציאה
ביגאל ידין לכיוון צ'ק פוסט.

ביום שלישי, 2.6.20 , תיסגר העלייה לגשר 75 לכיוון חיפה - יש לנסוע דרך כביש 75 לצומת לב המפרץ
ולפנות שמאלה בכביש 4 לכיוון חיפה.

ביום חמישי, 4.6.20 , ייסגר כביש 22 לכיוון עכו - יש לנסוע בכביש 4 לכיוון הצ'קפוסט, בצומת הנפח לפנות
שמאלה ובצומת המנהרות/ידין יש לפנות ימינה לכביש 23 יגאל ידין עד העליה על כביש 22 לכיוון עכו.

ביום ראשון, 7.6.20 , ייסגר כביש 22 לכיוון עיר תחתית והפנית התנועה לכיוון גשר פז.

ביום שלישי 9.6.20 , ייסגר כביש 22 לכיוון גשר פז והפנית התנועה לכיוון עיר תחתית.

 

שינויים בתנועה - כביש 22 + 75

 

 

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 17/5/20-21/5/20

 

עבודות יום

 

חיבורי נמל המפרץ – הסדרי תנועה זמניים בגישה לשדה תעופה חיפה, מספנות ישראל, מעגנת שביט, מסוף קישון מזרח ופארק הקישון - החל מתאריך 15/9/19 יחסם קטע מכביש משה דיין למשך תקופה של כחצי שנה לצורך בניית מנהרת תשתיות וכבישי הפרויקט. הנסיעה לשדה התעופה חיפה, מספנות ישראל, מעגנת שביט, מסוף קישון מזרח, פארק קישון תהיה דרך רח' יהודה איתין ויוליוס סימון בלבד, שילוט הכוונה יוצב במקום.

מטרונית נשר -  קטע חיפה (המשך עבודות) – במהלך החודשים הקרובים יבוצע הסדר חדש לאורך רח' בר יהודה חיפה בשני הקטעים, מגשר פז עד צ'ק פוסט ומצ'ק פוסט עד לקצה מתחם ביג. שילוט הכוונה יוצב לנוחיות הנהגים.

קו 4 רציף צפוני במהלך החודשים הקרובים (צפי לסיום 6/20) יבוצעו עבודות להוספת תחנת מטרונית בסמוך לכניסה הראשית של גרנד קניון.  שילוט הכוונה יוצב במקום.

ק. אליעזר – שכונה חדשה– במהלך השנה הקרובה יבוצעו עבודות תשתית וסלילה ברח' אברהם לייסין (צפי לסיום 5/20). עם תחילת ביצוע שינויי תנועה בשכונה ימסרו הודעות לתושבים בהתאם.

רמת הנשיא – במהלך השבוע יתכנו שינויי תנועה וחסימות זמניות ברח' אסתר המלכה. שילוט הכוונה יוצב במקום.

רח' עבאס– הפרויקט נמצא בשלבי סיום עבודות פיתוח וכבישים. יש להישמע להסדרים במקום.

 

 

עבודות לילה

 

רחוב חלוצי התעשייה, ק. חיים – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו עבודות שיקום הוליסטי ברח' חלוצי התעשייה, העבודות יכללו: שיקום מדרכות, החלפת תאורה והקמת כיכרות. במהלך עבודות הלילה ייסגר לסירוגין נתיב אחד אך תתאפשר תנועת הרכבים ברחוב. שילוט הכוונה יוצב במקום לנוחיות הנהגים.

שד' ההגנה קטע מחלף אלנבי ועד צומת מקסים – במהלך השבוע בין השעות 21:00 ועד 5:00 בבוקר יבוצעו עבודות סימון בצבע בנתיב מת"צ. שילוט הכוונה ושוטרים יוצבו במקום.

ק. אליעזר רח' צה"ל – במהלך השבוע יתכנו עבודות לילה בכיכר צה"ל בין השעות 21:00 ועד 5:00 בבוקר. שילוט הכוונה יוצב במקום.

לב המפרץ צומת וולקן – במהלך השבוע בין השעות 22:00 ועד 5:00 בבוקר יבוצעו עבודות הגוונה באדום של נתיבי תחבורה ציבורית, הנתיבים יסגרו לסירוגין. שוטרים ושילוט הכוונה יוצבו במקום.

 

בברכה,

אלכס גוגול

מהנדס ראשי

אגף תשתיות

 

 

 

 

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 3/5/20-7/5/20

 

עבודות יום

 

חיבורי נמל המפרץ – הסדרי תנועה זמניים בגישה לשדה תעופה חיפה, מספנות ישראל, מעגנת שביט, מסוף קישון מזרח ופארק הקישון - החל מתאריך 15/9/19 יחסם קטע מכביש משה דיין למשך תקופה של כחצי שנה לצורך בניית מנהרת תשתיות וכבישי הפרויקט. הנסיעה לשדה התעופה חיפה, מספנות ישראל, מעגנת שביט, מסוף קישון מזרח, פארק קישון תהיה דרך רח' יהודה איתין ויוליוס סימון בלבד, שילוט הכוונה יוצב במקום.

מטרונית נשר -  קטע חיפה (המשך עבודות) – במהלך החודשים הקרובים יבוצע הסדר חדש לאורך רח' בר יהודה חיפה בשני הקטעים, מגשר פז עד צ'ק פוסט ומצ'ק פוסט עד לקצה מתחם ביג. שילוט הכוונה יוצב לנוחיות הנהגים.

קו 4 רציף צפוני במהלך החודשים הקרובים (צפי לסיום 6/20) יבוצעו עבודות להוספת תחנת מטרונית בסמוך לכניסה הראשית של גרנד קניון.  שילוט הכוונה יוצב במקום.

ק. אליעזר – שכונה חדשה– במהלך השנה הקרובה יבוצעו עבודות תשתית וסלילה ברח' אברהם לייסין (צפי לסיום 5/20). עם תחילת ביצוע שינויי תנועה בשכונה ימסרו הודעות לתושבים בהתאם.

רמת הנשיא – במהלך השבוע יתכנו שינויי תנועה וחסימות זמניות ברח' אסתר המלכה. שילוט הכוונה יוצב במקום.

רח' עבאס– הפרויקט נמצא בשלבי סיום עבודות פיתוח וכבישים. יש להישמע להסדרים במקום.

צומת צ'ק פוסט לכיוון גשר פז – במהלך השבוע בין השעות 9:00 ועד 15:00 יבוצעו עבודות צבע, נתיבי הנסיעה יסגרו לסירוגין. שילוט הכוונה ושוטרים יוצבו במקום.

גשר רופין – במהלך השבוע בין השעות 9:00 בבוקר ועד 15:00 יבוצעו עבודות סימון צבע, נתיב אחד יהיה סגור לסירוגין. שילוט הכוונה ושוטרים יוצבו במקום.

 

 

עבודות לילה

 

רחוב חלוצי התעשייה, ק. חיים – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו עבודות שיקום הוליסטי ברח' חלוצי התעשייה, העבודות יכללו: שיקום מדרכות, החלפת תאורה והקמת כיכרות. במהלך עבודות הלילה ייסגר לסירוגין נתיב אחד אך תתאפשר תנועת הרכבים ברחוב. שילוט הכוונה יוצב במקום לנוחיות הנהגים.

צומת צ'ק פוסט לכיוון נשר (עד תחנת דלק פז) – במהלך השבוע בין השעות 21:00 ועד 5:00 בבוקר יבוצעו עבודות צבע, נתיבי הנסיעה יסגרו לסירוגין. שילוט הכוונה ושוטרים יוצבו במקום.

שד' ההגנה קטע מחלף אלנבי ועד צומת מקסים – במהלך השבוע בין השעות 21:00 ועד 5:00 בבוקר יבוצעו עבודות סימון בצבע בנתיב מת"צ. שילוט הכוונה ושוטרים יוצבו במקום.

 

בברכה,

אלכס גוגול

מהנדס ראשי

אגף תשתיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 26/4/20-30/4/20

 

עבודות יום

 

חיבורי נמל המפרץ – הסדרי תנועה זמניים בגישה לשדה תעופה חיפה, מספנות ישראל, מעגנת שביט, מסוף קישון מזרח ופארק הקישון - החל מתאריך 15/9/19 יחסם קטע מכביש משה דיין למשך תקופה של כחצי שנה לצורך בניית מנהרת תשתיות וכבישי הפרויקט. הנסיעה לשדה התעופה חיפה, מספנות ישראל, מעגנת שביט, מסוף קישון מזרח, פארק קישון תהיה דרך רח' יהודה איתין ויוליוס סימון בלבד, שילוט הכוונה יוצב במקום.

מטרונית נשר -  קטע חיפה (המשך עבודות) – במהלך החודשים הקרובים יבוצע הסדר חדש לאורך רח' בר יהודה חיפה בשני הקטעים, מגשר פז עד צ'ק פוסט ומצ'ק פוסט עד לקצה מתחם ביג. שילוט הכוונה יוצב לנוחיות הנהגים.

קו 4 רציף צפוני במהלך החודשים הקרובים (צפי לסיום 6/20) יבוצעו עבודות להוספת תחנת מטרונית בסמוך לכניסה הראשית של גרנד קניון.  שילוט הכוונה יוצב במקום.

ק. אליעזר – שכונה חדשה– במהלך השנה הקרובה יבוצעו עבודות תשתית וסלילה ברח' אברהם לייסין (צפי לסיום 5/20). עם תחילת ביצוע שינויי תנועה בשכונה ימסרו הודעות לתושבים בהתאם.

רמת הנשיא – במהלך השבוע יתכנו שינויי תנועה וחסימות זמניות ברח' אסתר המלכה. שילוט הכוונה יוצב במקום.

רח' עבאס– הפרויקט נמצא בשלבי סיום עבודות פיתוח וכבישים. יש להישמע להסדרים במקום.

צומת צ'ק פוסט לכיוון גשר פז - בימים א', ב' ו – ה' בין השעות 9:00 ועד 15:00 יבוצעו עבודות צבע, נתיבי הנסיעה יסגרו לסירוגין. שילוט הכוונה ושוטרים יוצבו במקום.

 

 

עבודות לילה

 

רחוב חלוצי התעשייה, ק. חיים – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו עבודות שיקום הוליסטי ברח' חלוצי התעשייה, העבודות יכללו: שיקום מדרכות, החלפת תאורה והקמת כיכרות. במהלך עבודות הלילה ייסגר לסירוגין נתיב אחד אך תתאפשר תנועת הרכבים ברחוב. שילוט הכוונה יוצב במקום לנוחיות הנהגים.

צומת צ'ק פוסט לכיוון נשר (עד תחנת דלק פז) - בימים א', ב' ו – ה' בין השעות 21:00 ועד 5:00 בבוקר יבוצעו עבודות צבע, נתיבי הנסיעה יסגרו לסירוגין. שילוט הכוונה ושוטרים יוצבו במקום.

 

בברכה,

אלכס גוגול

מהנדס ראשי

אגף תשתיות

 

 

 

 

 

עבודות ריבוד בצומת בר יהודה / כלניות / קישון – נשר

 

 

בימים ראשון ושני, בתאריכים 19-20.4.20 בין השעות 07:00-17:00, יבוצעו עבודות אספלט בצומת בר יהודה / כלניות / קישון.

 

בזמן ביצוע העבודות ייסגרו נתיבי הנסיעה לסירוגין, הסגירה תבוצע בהכוונת שוטרים במקום.

 

יש לשים לב לשלטי ההכוונה במקום.

 

ליצירת קשר: ריזק סעיד - מנהל קשרי קהילה: rizik_s@yefenof.co.il ,054-7717376 | יפה נוף / Yefe Nof

 

 

עבודות ריבוד בצומת בר יהודה

 

 

 

 

 

 

 

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 5/4/20-9/4/20

 

עבודות יום

חיבורי נמל המפרץ – הסדרי תנועה זמניים בגישה לשדה תעופה חיפה, מספנות ישראל, מעגנת שביט, מסוף קישון מזרח ופארק הקישון - החל מתאריך 15/9/19 יחסם קטע מכביש משה דיין למשך תקופה של כחצי שנה לצורך בניית מנהרת תשתיות וכבישי הפרויקט. הנסיעה לשדה התעופה חיפה, מספנות ישראל, מעגנת שביט, מסוף קישון מזרח, פארק קישון תהיה דרך רח' יהודה איתין ויוליוס סימון בלבד, שילוט הכוונה יוצב במקום.

מטרונית נשר -  קטע חיפה (המשך עבודות) – במהלך החודשים הקרובים יבוצע הסדר חדש לאורך רח' בר יהודה חיפה בשני הקטעים, מגשר פז עד צ'ק פוסט ומצ'ק פוסט עד לקצה מתחם ביג. שילוט הכוונה יוצב לנוחיות הנהגים.

קו 4 רציף צפוני במהלך חמשת החודשים הקרובים (החל מ 26/11) יבוצעו עבודות להוספת תחנת מטרונית בסמוך לכניסה הראשית של גרנד קניון.  שילוט הכוונה יוצב במקום.

חוף שמן – רח' טובים – במהלך 6 החודשים הקרובים ייסגר צומת רחובות טובים/בשן/אורט לצורך ביצוע עבודות הגנה קו קצא"א. עקב סגירה זו יבוצעו הסדרי תנועה זמניים עם הכוונת תנועה.

ק. אליעזר – שכונה חדשה– במהלך השנה הקרובה יבוצעו עבודות תשתית וסלילה ברח' אברהם לייסין (צפי לסיום 5/20). עם תחילת ביצוע שינויי תנועה בשכונה ימסרו הודעות לתושבים בהתאם.

רמת הנשיא – במהלך השבוע יתכנו שינויי תנועה וחסימות זמניות ברח' אסתר המלכה. שילוט הכוונה יוצב במקום.

רח' עבאס– בימים א', ב' ו – ג' (5-7/4) בין השעות 7:00 ועד 17:00 יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד ברח' בישוף חגאר 1 וברח' עבאס בין מספרי בתים 65, 68-79, 90. אין להחנות את הרכבים לאורך הכביש בקטע הרחובות בישוף חגאר ועבאס בתאריכים שצוינו מעלה. שילוט הכוונה ושוטרים יוצבו במקום.

צומת צ'ק פוסט לכיוון גשר פז - בימים א', ב' ו – ג' (5/4-7/4)  בין השעות 9:00 ועד 15:00 יבוצעו עבודות צבע, נתיבי הנסיעה יסגרו לסירוגין. שילוט הכוונה ושוטרים יוצבו במקום.

 

 

עבודות לילה

צומת יגאל אלון/רח' אברהם סכנין – בימים א' ו – ב' (5/4-6/4) בין השעות 21:00 ו – 5:00 בבוקר יבוצעו עבודות הנגשת מעברי חצייה. שילוט הכוונה ושוטרים יוצבו במקום.

רחוב חלוצי התעשייה, ק. חיים – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו עבודות שיקום הוליסטי ברח' חלוצי התעשייה, העבודות יכללו: שיקום מדרכות, החלפת תאורה והקמת כיכרות. במהלך עבודות הלילה ייסגר לסירוגין נתיב אחד אך תתאפשר תנועת הרכבים ברחוב. שילוט הכוונה יוצב במקום לנוחיות הנהגים.

שד' ההגנה קטע מחלף אלנבי – רח' האצ"ל (מסעדת מקסים) – בימים א', ב' ו – ג' (5/4-7/4)  בין השעות 22:00 ועד 5:00 בבוקר יבוצעו עבודות הגוונה באדום, חידוש סימון נת"צ אחרי ריבודים. שילוט הכוונה ושוטרים יוצבו במקום.

צומת צ'ק פוסט לכיוון נשר (עד תחנת דלק פז) - בימים א', ב' ו – ג' (5/4-7/4)  בין השעות 21:00 ועד 5:00 בבוקר יבוצעו עבודות צבע, נתיבי הנסיעה יסגרו לסירוגין. שילוט הכוונה ושוטרים יוצבו במקום.

צומת וולקן - לב המפרץ – נתיב המטרונית – החל מתאריך 26/1/20 בין השעות 22:00 ועד 5:00 בבוקר יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד בנתיב המטרונית בין צומת וולקן לצומת לב המפרץ לכיוון דרום. שוטרים ושילוט הכוונה יוצב במקום.

חיבורי נמל דרום – כביש 75 – בימים א' ו- ב' (5/4-6/4) בין השעות 22:00 ועד 5:00 בבוקר תתבצע סגירה חלקית בכביש 75 עקב עבודות שחזור מעקה בטיחות קבוע וצמצום הסדר תנועה זמני. שילוט הכוונה ושוטרים יוצבו במקום.

בברכה,

אמנון ליבוביץ'

סמנכ"ל תשתיות

 

 

 

 

 

 

הסדרי תנועה בכביש 22 - חיבורי נמל

 

בתאריכים 19.3 , 26.3 , בין השעות 23:00 בלילה ועד 01:00 לפנות בוקר, ייסגר כביש 22 לנוסעים לכיוון צפון עכו/קריות עקב עבודות בכביש.


המשך הנסיעה לכיוון צפון עכו/קריות יהיה דרך כביש 75 ומחלף יגור או דרך כביש 4 ושדרות ההסתדרות.

 

בתאריכים 19.3 , 26.3 , בין השעות 01:00 לפנות בוקר ועד 05:00 בבוקר, ייסגר כביש 22 מעכו לכיוון עיר תחתית וגשר פז. המשך הנסיעה לחיפה יהיה דרך היציאה ביגאל ידין לכיוון צ׳ק פוסט.


ייתכנו שינויים בעבודות בשל מזג האוויר.

יש לשים לב לשלטי ההכוונה במקום.

 

הסדרי תנועה בכביש 22 חיבורי נמל

קובץ PDF הסדרי תנועה בכביש 22 - חיבורי נמל

 

 

 

 

 

שינויי תנועה בפרויקטים של חברת יפה נוף בתאריכים 8/3/20-12/3/20

 

עבודות יום

חיבורי נמל המפרץ – הסדרי תנועה זמניים בגישה לשדה תעופה חיפה, מספנות ישראל, מעגנת שביט, מסוף קישון מזרח ופארק הקישון - החל מתאריך 15/9/19 יחסם קטע מכביש משה דיין למשך תקופה של כחצי שנה לצורך בניית מנהרת תשתיות וכבישי הפרויקט. הנסיעה לשדה התעופה חיפה, מספנות ישראל, מעגנת שביט, מסוף קישון מזרח, פארק קישון תהיה דרך רח' יהודה איתין ויוליוס סימון בלבד, שילוט הכוונה יוצב במקום.

מטרונית נשר -  קטע חיפה (המשך עבודות) – במהלך החודשים הקרובים יבוצע הסדר חדש לאורך רח' בר יהודה חיפה בשני הקטעים, מגשר פז עד צ'ק פוסט ומצ'ק פוסט עד לקצה מתחם ביג. שילוט הכוונה יוצב לנוחיות הנהגים.

קו 4 רציף צפוני במהלך ארבעת החודשים הקרובים (החל מ 26/11) יבוצעו עבודות להוספת תחנת מטרונית בסמוך לכניסה הראשית של גרנד קניון.  שילוט הכוונה יוצב במקום.

חוף שמן – רח' טובים – במהלך 6 החודשים הקרובים ייסגר צומת רחובות טובים/בשן/אורט לצורך ביצוע עבודות הגנה קו קצא"א. עקב סגירה זו יבוצעו הסדרי תנועה זמניים עם הכוונת תנועה.

ק. אליעזר – שכונה חדשה– במהלך השנה הקרובה יבוצעו עבודות תשתית וסלילה ברח' אברהם לייסין (צפי לסיום 1/20). עם תחילת ביצוע שינויי תנועה בשכונה ימסרו הודעות לתושבים בהתאם.

רמת הנשיא – במהלך השבוע יתכנו שינויי תנועה וחסימות זמניות ברח' אסתר המלכה. שילוט הכוונה יוצב במקום.

רח' עבאס– במהלך השבוע יבוצעו עבודות ניקוז ותשתיות ברח' עבאס, שילוט הכוונה יוצב במקום.

רח' יוברט המפרי– במהלך השבוע יבוצעו עבודות הסדרת ניקוז ושיקום הכביש, שילוט יוצב במקום.

 

עבודות לילה

צומת רח' התיכון/רח' הבריכה - בימים א ה 8/3/20 בין השעות  22:00 ועד 5:00 בבוקר יבוצעו עבודות הנגשת מעברי חצייה. שילוט הכוונה ושוטרים יוצבו במקום.

רחוב חלוצי התעשייה, ק. חיים – במהלך החודשים הקרובים יבוצעו עבודות שיקום הוליסטי ברח' חלוצי התעשייה, העבודות יכללו: שיקום מדרכות, החלפת תאורה והקמת כיכרות. במהלך עבודות הלילה ייסגר לסירוגין נתיב אחד אך תתאפשר תנועת הרכבים ברחוב. שילוט הכוונה יוצב במקום לנוחיות הנהגים.

שד' ההגנה מצומת מת"ם לכיוון צומת דולפין – במהלך השבועיים הקרובים יבוצעו עבודות צביעת נת"צ בשד' ההגנה מצומת מת"ם ועד צומת דולפין בין השעות 22:00 ל 05:00. שילוט הכוונה ושוטרים יוצבו במקום.

החלפת שילוט עילי בציר המטרונית בהדר  - במהלך השבוע יבצעו עבודות החלפת שילוט עילי בציר המטרונית בהדר, רחובות הגיבורים, הרצל והחלוץ בין חצות לחמש בבוקר. שוטרים ושילוט הכוונה יוצבו במקום.

הדר – עבודות סימון צבע בציר המטרונית – במהלך השבוע בין השעות 21:00 ועד 5:00 בבוקר יבוצעו עבודות סימון צבע לאורך ציר המטרונית בהדר. שילוט הכוונה ושוטרים יוצבו במקום.

צומת וולקן - לב המפרץ – נתיב המטרונית – החל מתאריך 26/1/20 בין השעות 22:00 ועד 5:00 בבוקר ולמשך 4 שבועות (בהתאם למזג האוויר), יבוצעו עבודות קרצוף וריבוד בנתיב המטרונית בין צומת וולקן לצומת לב המפרץ לכיוון דרום. שוטרים ושילוט הכוונה יוצב במקום.

ק. אליעזר – שכונה חדשה– בימים שלישי, רביעי וחמישי (10-12/320) יבוצעו עבודות חציות למערכות בחניון מאירוף בין השעות 22:00 ועד 5:00 בבוקר, מעבר רכבים יתבצע לסירוגין. שילוט הכוונה יוצב במקום.

 

בברכה,

אמנון ליבוביץ'

סמנכ"ל תשתיות

 

 

 

 

 

 

 

 

רחוב ענבר פתוח לתנועה

 

 

 

עבודות רכבל - הסדר תנועה

 

ביום רביעי, 4.3 , בין השעות 09:00-13:00
וביום שישי, 6.3 , בין בשעות 07:00-11:00 , תסגר צומת מנהרות הכרמל לתנועה לכיוון צומת הנפח.
רחוב ענבר יחסם לשני הכיוונים ולא יתאפשר מעבר.


יש לשים לב לשלטי ההכוונה במקום.
ייתכנו שינויים בעבודות בשל מזג האוויר.
עדכונים בזמן אמת יתבצעו ב- waze ובאתר יפה נוף.

 

עבודות רכבל - הסדר תנועה

קובץ PDFעבודות רכבל - הסדר תנועה

כל הזכויות שמורות ליפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה ©