נגישות האתר

הפעל נגישות

תפריט ראשי
בהמשך להודעת ראש הממשלה ומשרד הבריאות מיום 16-3-2020 עוברת חברת יפה נוף לעבודה במצב חירום, על כן, החל מהיום ועד הודעה חדשה, ספקים ואורחים מתבקשים שלא להגיע למשרדי החברה.

מנהרות הכרמל

קצת היסטוריה

 

פרה היסטוריה

 

מנהרת הכרמל מופיעה לראשונה בתכנית המתאר של חיפה משנת 1967
כמנהרה החוצה את רכס הכרמל מחוף הכרמל לגשר פז ללא הפתח המרכזי שלה.

ביוני 92 סקר התכנות ראשוני. באוקטובר 93 סקר התכנות מנקודת ראות של
זכיין פוטנציאלי.

 

אבני נגף עד יציאה לביצוע

 

עברנו שבעה ויותר מדורי גיהינום עד שלב הביצוע.

הנושאים העיקריים עימהם התמודדנו היו:

 

ריבוע כוחל - [IMG] הליכים סטטוטוריים (ת.ב.ע ,תכנית מפורטת והרשאה).

ריבוע כוחל - [IMG] הפקעות ופינויים.

ריבוע כוחל - [IMG] חוק אגרה.

 

מספר תאריכי מפתח בדרך ל"גאולה"(תחילת עבודות):

  

ריבוע כוחל - [IMG] ספטמבר 94 - נבחרו 5 קבוצות להתמודדות במכרז.

ריבוע כוחל - [IMG] דצמבר 95 - הודעה על הפקעה לפי סעיף 5.

ריבוע כוחל - [IMG] יולי 95 - סיום חקיקה חוק אגרה

ריבוע כוחל - [IMG] דצמבר 96 - אישור ת.ב.ע ברמה מתארית.

ריבוע כוחל - [IMG] ינואר 97 - פרסום מכרז.

ריבוע כוחל - [IMG] ספטמבר 98 - השלמת חפירות ארכיאולוגיות.

ריבוע כוחל - [IMG] נובמבר 98 - בחירת "כרמלטון" לזכיין.

ריבוע כוחל - [IMG] מרץ 99 - חתימת הסכם זיכיון ראשון

ריבוע כוחל - [IMG] נובמבר 99 - הגשת תכנית מפורטת ע"י הזכיין והמדינה.

ריבוע כוחל - [IMG] נובמבר 2000 - אישור בית משפט מחוזי (השופט ברלינר) לתפיסת חזקה.

ריבוע כוחל - [IMG] ינואר 2003 - אישור תכנית מפורטת.

ריבוע כוחל - [IMG] יולי 2003 - פרסום הודעת הפקעה מתוקנת בהתאם להחלטת העליון.

ריבוע כוחל - [IMG] יולי 2005 - עדכון הסכם הזיכיון.

ריבוע כוחל - [IMG] מרץ 2006 - קבלת הרשאה לביצוע.

ריבוע כוחל - [IMG] ינואר 2007 - צו התחלת עבודה לאחר זכירת הסכם פיננסי עם בנק דיסקונט.

 

 

קצת היסטוריה - [IMG]

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות ליפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה ©