נגישות האתר

הפעל נגישות

תפריט ראשי
בהמשך להודעת ראש הממשלה ומשרד הבריאות מיום 16-3-2020 עוברת חברת יפה נוף לעבודה במצב חירום, על כן, החל מהיום ועד הודעה חדשה, ספקים ואורחים מתבקשים שלא להגיע למשרדי החברה.

חוזים ומכרזים

רשימת מאגרי מומחים

 

 

 שם מאגר עדכון / רענון
מתכנני חשמל ותאורה  
יעוץ מנהלי פרויקטים תשתיות  
יעוץ ניהול תכנון ופיקוח בנייה ציבורית  
יעוץ ניהול ופיקוח איכות  
מודדים  
יועצי הפקעות  
יועצי שמאי מקרקעין והפקעות  
מתכנן אדריכלי נוף  
מתכנן אדריכלי מבנים  
מתכנני כבישים, מסילות, ניקוז  
יועצי רכב  
יועץ מורשי נגישות מתו"ס  
יועץ מורשי נגישות שירות  
מתכנני מסילות פיזי התוויה  
יועץ קרקע וביסוס  
יועץ ביצוע ספירות תנועה  
יועץ ביצוע וניהול סקרים  
תכנון גשרים ומבנים  
תכנון תחבורה  
יועצי לו"ז  
יועץ פיקוח על ביצוע תוכניות תמרור  
יועץ תכן מבנה מסעות  
תכנון משמר עצים  
יועצי טיפול בעצים גינון והשקיה  
יעוץ/מומחים בתנועה  
יועץ/מתכנני רמזורים  
יעוץ ייצוב מדרונות וסחיפת קרקע  
יעוץ ניקוז תוואי-ניקוז דרכים  
יעוץ קשרי קהילה  
יעוץ סטטוטורי  
מתכנני מתקני מיזוג אויר  
מתכנני מתקני מעליות  
מודדים מיפוי פוטוגרמטרי  
מתכנני מערכות רטובות בכבישים  
מתכנני תאום מערכות  
יועצי זיהום קרקע ומי תהום  
יועצי תסקיר בטיחות  

כל הזכויות שמורות ליפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה ©