מכרזים

מפרט למכרז 11/2015

קובץ PDF  בחירת מנהל קמפיין פרסום והסברה בתחום התחבורה הציבורית במטרופולין חיפה

 

מכרז 11/2015

קובץ PDF  בחירת מנהל קמפיין פרסום והסברה בתחום התחבורה הציבורית במטרופולין חיפה

 

מכרז 13/2015

קובץ PDF  איתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה

 

מפרט מעודכן למכרז 13/2015

קובץ PDF  איתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה

 

מפרט למכרז 15/2015

קובץ PDF  מתן שירותי יעוץ אסטרטגי ויחסי ציבור

 

מכרז 15/2015

קובץ PDF  מתן שירותי יעוץ אסטרטגי ויחסי ציבור

 

 

מכרז 06/2015

קובץ PDF  ביצוע סקר משולב פדיון ו - On Board במטרופולין חיפה

 

כתב כמויות קובץ אקסל למכרז 09/2015

קובץ PDF  ביצוע עבודות דפוס דיגיטאלי עבור פרויקט פרסום והסברה בתחום תחבורה הציבורית

 

כתב כמויות קובץ אקסל למכרז 10/2015

קובץ PDF  ביצוע עבודות דפוס אופסט עבור פרויקט פרסום והסברה בתחום התחבורה הציבורית

 

 

 

מפרט למכרז 06/2015

קובץ PDF  ביצוע סקר משולב פדיון ו - On Board במטרופולין חיפה

 

 

 

כתב כמויות מעודכן למכרז 10/2015

קובץ PDF  ביצוע עבודות דפוס אופסט עבור פרויקט פרסום והסברה בתחום התחבורה הציבורית

 

כתב כמויות מעודכן למכרז 09/2015

קובץ PDF  ביצוע עבודות דפוס דיגיטאלי עבור פרויקט פרסום והסברה בתחום תחבורה הציבורית

 

עדכון מכרז 08/2015

קובץ PDF  אסקפת כח אדם לביצוע עבודות בעלות אופי זמני

 

 

מכרז 09/2015

קובץ PDF ביצוע עבודות דפוס דיגיטאלי עבור פרויקט פרסום והסברה בתחום תחבורה הציבורית.

 

מפרט למכרז 09/2015

קובץ PDF  ביצוע עבודות דפוס דיגיטאלי עבור פרויקט פרסום והסברה בתחום תחבורה הציבורית

 

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDF"גנאור יועצים - ג'י קונסלטינג" בנושא ייעוץ בניטור דפוסי נסיעה של  אוכלוסיה במרחב באמצעות מערכת סנסורים אלחוטית (*SWSN) הכולל איסוף, עיבוד המידע ומידולו בתצורת אריג לצורך שילובו בתכנון תחבורה

 

 

 

מכרז 08/2015

קובץ PDF  אסקפת כח אדם לביצוע עבודות בעלות אופי זמני

 

 

כתב כמויות למכרז 10/2015

קובץ PDF  ביצוע עבודות דפוס אופסט עבור פרויקט פרסום והסברה בתחום התחבורה הציבורית

 

מכרז 10/2015

קובץ PDF  ביצוע עבודות דפוס אופסט עבור פרויקט פרסום והסברה בתחום התחבורה הציבורית

 

 

 

מכרז 07/2015

קובץ PDF  מכרז לפעולות קידום מכירות ודיול בתחום התחבורה הציבורית במטרופולין חיפה

 

 

 

קול קורא - הבהרה ותיקון לתנאי הסף

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי פיקוח על יישום תכניות תמרור וסימון

כבישים בשטח ולמתן שירותי פיקוח על הסדרי תנועה ובטיחות משתמשי דרך

באתרי עבודה בשלב ביצוע הפרויקט

 

 

 

מכרז 02/2015

קובץ PDF  ביצוע עבודות בחיפה - דרך נחל גיבורים - מתקן ויסות - שלב א'

 

 

 

מכרז 04/2015

קובץ PDF  מתן שירותים שנתיים של משלוחי דואר

 

 

קול קורא

קובץ PDF  הקמת מאגר מציעים לייעוץ בתחום קשרי קהילה

 

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי פיקוח על יישום תכניות תמרור וסימון

כבישים בשטח ולמתן שירותי פיקוח על הסדרי תנועה ובטיחות משתמשי דרך

באתרי עבודה בשלב ביצוע הפרויקט

 

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDF"חב' תסקיר סקרים ומחקרים" בנושא ייעוץ בסקרי תחבורה

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDF"גל תכנון מערכות אורבניות" בנושא ייעוץ בתכנון תחבורה-מודלים

 

 

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDF"ניר שראבי" בנושא ייעוץ כלכלי - אסטרטגי בתכנון התחבורה הציבורית במרחב מטרופולין חיפה והצפון

 

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDFבנושא תמיכה + שרות לתוכנת הנהלת חשבונות פיננסית

 

 

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDFבנושא מתן שירותי עיבוד שכר עבודה

 

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDFבנושא קידום והשלמת ניהול וליווי פרויקט המטרונית

 

מכרז 68/2015

קובץ PDF מזמינה בזה הצעות לביצוע גנ"י נסאו ע"ש פלורה, תוספת כיתות

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDFבנושא מתן שירותי ייעוץ התנהגות מבנים באירועים סיסמיים במנהרת התשתיות בפרויקט חיבורי נמל

 

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDFבנושא מתן שירותי ייעוץ הידרולוג במנהרת התשתיות בפרויקט חיבורי נמל

 

 

מכרז 49/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע עבודות ביצוע קידוחי ניסיון ובדיקות קרקע בפרויקט חיבורי נמל

 

 

מכרז 48/2014

קובץ PDF הצעות לקבלת שרותי אספקת רכב בשיטת ליסינג תפעולי

 

 

מכרז 12/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע עבודות סלילה ברחוב עין דור בחיפה

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDFבנושא מתן שירותי ייעוץ כפרוגראמטור לתכנון תחנות רכבת

 

 

מכרז 59/2013

קובץ PDF הצעות לביצוע בניית 4 גני ילדים קרית שמואל, בחיפה

 

 

מכרז 16/2014

קובץ PDF מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות סלילת דרכים ותשתיות בשכונת מבואות דרומיים בחיפה

 

 

מכרז 37/2014

קובץ PDF מזמינה בזאת הצעות להכנת תכנית אב לחניה לעיר חיפה

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDFבנושא מתן שירותי אספקת תוכנת Transem

 

 

מכרז RFI

קובץ PDFקבלת מידעל על תוכנות לניהול איכות בביצוע בפרויקטים של תשתיות ובניה

 

קול קורא - הודעת הבהרה

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים בתחום "ניהול תכנון ופיקוח בפרויקטים בנושא תשתיות"

 

 

מכרז 05/2014

קובץ PDF מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות סלילת דרכים ותשתיות במתחם חוף שמן בחיפה

 

 

הודעת תיקון למכרז 29/2014

קובץ PDF מזמינה בזאת הצעות לאספקת דלק לחברת יפה נוף

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים בתחום יעוץ "מורשי נגישות מתו"ס ושירות"

 

מכרז 29/2014

קובץ PDF הודעה על הארכת המועד להגשת ההצעות לאספקת דלק לחברת יפה נוף

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי ניהול ופיקוח איכות בפרויקטים של החברה בתחומי תשתיות ובנייה ציבורית

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי ייעוץ בתחום "תכנון כבישים / מסילות וניקוז"

 

מכרז 01/2014

קובץ PDF מזמינה בזאת הצעות להקמת מרכז תחבורה לב המפרץ - שלב סופי

 

מכרז 29/2014

קובץ PDF מזמינה בזאת הצעות לאספקת דלק לחברת יפה נוף

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים בתחום "ניהול תכנון ופיקוח בפרויקטים בנושא בניה ציבורית"

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים בתחום "ניהול תכנון ופיקוח בפרויקטים בנושא תשתיות"

 

 

 

מכרז 59/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע מעון יום שכ' ק. שמאול, חיפה

 

 

מכרז 56/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע בי"ס עירוני ג' - חיזוק מבנים לרעידת אדמה

 

 

מכרז 57/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע מעון יום שכונת רמת הנשיא, חיפה

 

 

מכרז 54/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע בי"ס תל חי - הנגשה

 

 

מכרז 55/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע הכנות אליפות העולם בשייט דגם 470 - חוף השקט

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי ייעוץ, תכנון וליווי לתחום אוטובוסים בתחבורה ציבורית 

 

 

קול קורא - מעודכן

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים בתחומים: מתכנני תחבורה, ביצוע סקרים וביצוע ספירות תנועה

 

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים בתחומים: מתכנני תחבורה, ביצוע סקרים וביצוע ספירות תנועה

 

 

מכרז 08/2014

קובץ PDF מכרז לביצוע קווי סניקה בשדרות ההסתדרות (כביש 4) - שלב ב'

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שרותי ייעוץ  בתחום "תכנון גשרים ומבנים"

 

 

אישור ספק יחיד בנושא " ייעוץ בתכנון תחבורה-מודלים"

קובץ PDF

 

 

אישור ספק יחיד בנושא " ייעוץ בסקרי תחבורה"

קובץ PDF

 

 

 

 

אישור ספק יחיד בנושא " ייעוץ בתכנון וכלכלת תחבורה"

קובץ PDF 

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שרותי ייעוץ  בתחום "תכן מבנה מיסעות"

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שרותי ייעוץ  בתחום "קרקע וביסוס"

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שרותי ייעוץ בתחומי "אדריכלי נוף" ו"אדריכלי מבנים"

 

 

קובץ PDFקול קורא

להקמת מאגר מומחים למתן שירותי ייעוץ בתחום "תכנון משמר עצים" ומאגר מומחים למתן שירותי ייעוץ ופיקוח בתחומי "טיפול בעצים" ו"גינון והשקיה"

 

 

קובץ PDF מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ ותכנון תנועה ומאגר מומחים למתן שירות תכנון רמזורים

 

   

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר ספקים בתחום יועצי הפקעות של חברת יפה נוף

 

הודעת תיקון לקול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ ותכנון תנועה ומאגר מומחים למתן שירות תכנון רמזורים

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי חשמל ותאורה

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ ותכנון תנועה ומאגר מומחים למתן שירות תכנון רמזורים

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי פיקוח על ביצוע תוכניות תמרור וסימון כבישים

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חדשות

 

 

 

 

 

 

עבודות יפה נוף בשבוע שבין 26/2/15 – 22/2/15

 

 

 

עבודות יום:

 

  1. גבעת זמר – במהלך השבוע הקרוב יבוצעו עבודות ביוב וניקוז ברח' זלמן שניאור, הרחוב יהפוך לחד סטרי בקטע שבין רח' אמנון ותמר ורח' ברנר (פליירים חולקו לתושבי האזור).
  2. חיבור מנהרות לכביש 22 – עקב טיפול באיטום יתכנו סגירות זמניות בין צומת המנהרות לכיכר מכולות, העבודות מתבצעות ביום ובלילה.
  3. רח' משה דיין - סגירה זמנית לצורך פתיחת שוחות מהכיכר ועד הכניסה למעגן הדייג.
  4. רח' יוליוס סימון- סגירה זמנית לצורך פתיחת שוחות מצומת המספנות ועד נחל הקישון.
  5. מבואות דרומיים – במהלך השבוע יבוצעו עבודות להרחבת הכביש המוביל לקסטרא, העבודות מתבצעות בצדי הכביש ולכן לא יפריעו לתנועת הרכבים בכביש.
  6. כביש 4 קטע נחום חת פלימן – יבוצע הסדר זמני לצורך הקמת מעקה במפרדה, עקב העבודות ייסגר הנתיב השמאלי לסירוגין משני צדי הכביש (משך העבודות כשבועיים).
  7. רח' נחום חת – יבוצע הסדר תנועה זמני לצורך ביצוע שיקום קו ניקוז וביצוע ריבודים, ייסגר נתיב צפוני לסירוגין.
  8. חוף שמן רח' אופיר – יבוצע הסדר תנועה זמני של סגירת מסלול מערבי והפיכת רח' אופיר לחד סטרי עם ביטול רמזור וביצוע מעגל תנועה זמני.
  9. חיבור רח' יפו לרח' העצמאות – סגירת מדרכה להולכי רגל בין רח' יפו 60 לרח' העצמאות 110 לצורך עבודות הריסה ופריצת דרך (העבודות ימשכו כשנה).

 

 עבודות לילה:

 

10. ביצוע קווי סניקה לאורך כביש 4  – מתוכננת השחלת צינורות בשעות הלילה. בזמן ביצוע העבודות יסגרו נתיבים בהתאם לתוכניות מאושרות, הכוונת תנועה תתבצע במקום.

 

11. עבודות אחזקה במסלול המטרונית – יבוצעו עבודות אחזקה בלילות ולכן נתיב המטרונית ייסגר, הסדרי תנועה יבוצעו בהתאם.

 

שר התחבורה ישראל כץ:

"משפרים את השירות במטרונית"

מה- 1 בינואר יחולו שיפורים בתדירות הנסיעות ויתווספו 10 מטרוניות חדשות במטרופולין חיפה. 

במטרה לתגבר ולשפר תדירות, לייעל שירות ולענות על צרכי הציבור במטרופולין חיפה, הודיע השבוע משרד התחבורה כי ב-1 בינואר יתווספו 10 מטרוניות חדשות לצי המטרוניות הפעילות וכתוצאה מכך יבוצעו שיפורים בתדירות הנסיעות של המטרונית במטרופולין חיפה. השינויים מבוצעים לאור דרישת ראש העיר חיפה לתוספת תדירות לאחר הטמעה מוצלחת של המטרונית, זאת לאחר ביצוע סקרים מקיפים, קבלת משוב ממשתמשי המטרונית ומניתוח שינוי השימוש בתחבורה הציבורית במטרופולין חיפה.

שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, ישראל כץ, ציין כי השיפורים בתדירות המטרונית הינם חלק מתוכנית המשרד לשפר את הנגישות של תושבי מטרופולין חיפה. "מדובר במהפכה של ממש שמקרבת בין כל חלקי המטרופולין החיפאי. אני מקווה כי בעקבות ההפעלה המוצלחת של המטרונית, גם המשך השיפורים בתדירות ובהגדלת מספר המטרוניות ישפר את המציאות התחבורתית במטרופולין חיפה ויעודד מעבר לתחבורה הציבורית." לדברי כץ, מדובר במערך מתוכנן של שיפורים נרחבים במערך התחבורה הציבורית במטרופולין חיפה, שנועדו להיטיב עם התושבים באזור ולספק להם שירות באיכות ואמינות גבוהה ביותר.

ראש העיר יונה יהב ברך על השיפורים בתדירות המטרונית ואמר כי "תגבור סבב המטרוניות מראה כי הציבור מכיר ביעילות מערכת ההיסעים ההמונית של חיפה והוא "מצביע ברגליים" ומשתמש במטרונית הזמינה באופן שיגרתי". בימים אלה הגיע לסיומו  משא ומתן ממושך שקיים ראש העיר עם משרד התחבורה במטרה לתגבר את קווי המטרונית המגיעים מהקריות לחיפה בכלל ולשכונת הדר בפרט.

10 מטרוניות חדשות יתווספו ב- 1 בינואר לצי המטרוניות הפעיל במטרופולין חיפה. תוספת זו תביא לשיפור ניכר בתדירות ובמספר נסיעות המטרונית בקווים הקיימים. כיום מבוצעות 456 נסיעות מטרונית לכיוון אחד בשלושת הקווים הקיימים, כלומר 912 נסיעות יומיות בשני הכיוונים. החל מה- 1 בינואר יבוצעו 960 נסיעות יומיות, תוספת של 48 נסיעות ביום.

תוספת הנסיעות היומיות תבוא לידי ביטוי בשיפור התדירות בנסיעות המטרונית. בקו 1 תשופר תדירות המטרונית בשעות השיא (בין השעות 6:00-9:00 ובין 15:00-19:00) לכל 4 דק' במקום כל 5 דק'. בקו 2 יבוצעו התאמות בתדירות הנסיעות שאינן בשעות השיא. בין השעות 7:00-8:00 תשופר תדירות המטרונית לכל 6 דק'. אחה"צ ללא שינוי בתדירות.

בקו 3 תשופר תדירות הנסיעות של המטרונית. בשעות השיא, בין 6:00-7:00 ובין 8:00-9:00 מטרונית כל 7 דק' במקום כל 10 דק' כיום. בין 7:00-8:00 כל 5 דק' במקום כל 6 דק' כיום. אחה"צ, בין 15:00-16:00 כל 7 דק' במקום כל 10 דק' כיום. בין 16:00-18:00 כל 6 דק' במקום כל 10 דק' כיום. בשעות הלילה, בין 23:00-24:00 כל 20 דק' במקום פעם בשעה (כל 60 דק') כיום.

מידע זמין לכולם: השיפורים בקווי המטרונית ילוו במערך הסברה ועדכונים במוקד כל-קו 8787*. מידע מפורט ניתן לקבל באמצעי המידע של 'דן בצפון', מפעילת המטרונית. כמו כן, ניתן להתעדכן באתר האינטרנט הייעודי של מערך התחבורה הציבורית החדש של מטרופולין חיפה www.metrobus.gov.il ובדף הפייסבוק של המטרונית.

בניית אתרים בניית אתרים