מכרזים

מכרז 23/2015

קובץ PDF מזמינה הצעות לביצוע הריסת אצטדיון קרית אליעזר בחיפה

 

 

מכרז 78/2015

קובץ PDF מזמינה הצעות לביצוע סקייט-פארק בצפון פארק הכט, חיפה 

 

 

מכרז 76/2015

קובץ PDF מזמינה הצעות לביצוע מרכז קהילתי "קלור", שכ' חליסה, חיפה


מכרז 05/2015

קובץ PDF מזמינה הצעות לביצוע נתיבי מטרונית ברח' העמקים בקרית ביאליק

 

  

מכרז 74/2015

 קובץ PDFמזמינה הצעות לביצוע חניון ציבורי רח' חביבה רייך, חיפה

 

 

מכרז 70/2015

 קובץ PDFמזמינה הצעות לביצוע אולם ספורט - מרכז פיס בית ספר יסודי רמת אלון, חיפה

 

 

מכרז 24/2015

 קובץ PDFמזמינה הצעות לביצוע עבודות איתור, חישוף, גישוש ומיפוי תשתיות במטרופולין חיפה

  

 

מכרז 72/2015

קובץ PDF מזמינה הצעות לביצוע בי"ס ערוני ה' - חיזוק מבנה לרעידות אדמה בחיפה

 

עדכון מאגר ספקים

קובץ PDF עדכון מאגר ספקים

 

 

קובץ אקסל מעודכן למכרז 38-2015

קובץ PDF סטודיו לעיצוב ומיתוג גרפי

 

 

פרסום ספק יחיד - "ארם מהנדסים"

קובץ PDF למתן יעוץ וניהול מחקרים בחומר דו רכיבי חדש לסימון

 

 

רענון ו/או עדכון  מאגר ספקים

קובץ PDF בתחומים הבאים: מנהלי פרויקטים (תשתיות), מורשי נגיסות מתו"ס, מתכנני תחבורה

 

 

מכרז 21-2015

קובץ PDF מזמינה הצעות לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותאורה במטרופולין חיפה

 

  

מכרז 18-2015

קובץ PDF מזמינה הצעות לביצוע עבודות שירותי ניהול ותחזוקת מנהרות תשתית במטרופולין חיפה

 

 

מכרז 20-2015

קובץ PDF מזמינה הצעות לביצוע עבודות גינון, השקיה ופיתוח נלוות במטרופולין חיפה ואזור הצפון

 

 

מכרז 12-2015

קובץ PDF מזמינה הצעות לביצוע עבודות תחזוקה ובקרה לאורך תוואי המתטרונית במטרופולין חיפה

 

 

עדכון למכרז 38-2015

קובץ PDF מזמינה הצעות לביצוע עבודות סטודיו לעיצוב ומיתוג גרפי עבור פרויקט המטרונית

 

 

מפרט למכרז 38-2015

 

קובץ PDF מזמינה הצעות לביצוע עבודות סטודיו לעיצוב ומיתוג גרפי עבור פרויקט המטרונית

 

 

כתב כמויות למכרז 38-2015

 

קובץ PDF מזמינה הצעות לביצוע עבודות סטודיו לעיצוב ומיתוג גרפי עבור פרויקט המטרונית

 

 

מכרז 38-2015

קובץ PDF מזמינה הצעות לביצוע עבודות סטודיו לעיצוב ומיתוג גרפי עבור פרויקט המטרונית

 

 

פרסום ספק יחיד - "פוירשטיין גזית"

קובץ PDF למתן שירותי ניהול תכנון ותכנון של מנהרות תשתיות רב מערכתיות

 

דרושים

קובץ PDF משרה 102 - דרושה מזכיר/ה זמנית למילוי מקום (תקופת חל"ד) לניהול מחלקת תכנון

 

דרושים

קובץ PDF משרה 101 - דרושה מזכיר/ה ליועצת משפטית לניהול לשכת מנכ"ל

 

 

הבהרה מספר 2 לשאלות  - מכרז 17/2015

קובץ PDF  למתן שירותי ראיית חשבון, ביקורת ויעוץ חשבונאי לחברה

 

 

הבהרה לשאלות  - מכרז 17/2015

קובץ PDF  למתן שירותי ראיית חשבון, ביקורת ויעוץ חשבונאי לחברה

 

 

קול קורא

קובץ PDF  הקמת מאגר מומחים למתן שירותי ייעוץ בתחום "תכנון גשרים ומבנים" 

 

 

הבהרה לשאלות  - מכרז 13/2015

קובץ PDF  איתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה

 

 

מפרט מעודכן למכרז 13/2015

קובץ PDF  איתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה

 

 

מכרז 13/2015

קובץ PDF  איתור ותכנון ראשוני של מרכזי תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה

 

 

מכרז 03/2015

קובץ PDF  מכרז לאספקה התקנה תפועל ואחזקה של שילוט מידע מתחלף בתחנות תחבורה ציבורית במטרופולין חיפה

 

 

מפרט למכרז 17/2015

קובץ PDF  מתן שירותי ראיית חשבון, ביקורת ויעוץ חשבונאי

 

 

מכרז 17/2015

קובץ PDF  מתן שירותי ראיית חשבון, ביקורת ויעוץ חשבונאי

 

 

מפרט למכרז 11/2015

קובץ PDF  בחירת מנהל קמפיין פרסום והסברה בתחום התחבורה הציבורית במטרופולין חיפה

 

 

מכרז 11/2015

קובץ PDF  בחירת מנהל קמפיין פרסום והסברה בתחום התחבורה הציבורית במטרופולין חיפה

 

 

מפרט למכרז 15/2015

קובץ PDF  מתן שירותי יעוץ אסטרטגי ויחסי ציבור

 

 

מכרז 15/2015

קובץ PDF  מתן שירותי יעוץ אסטרטגי ויחסי ציבור

 

 

מכרז 06/2015

קובץ PDF  ביצוע סקר משולב פדיון ו - On Board במטרופולין חיפה

 

 

כתב כמויות קובץ אקסל למכרז 09/2015

קובץ PDF  ביצוע עבודות דפוס דיגיטאלי עבור פרויקט פרסום והסברה בתחום תחבורה הציבורית

 

 

כתב כמויות קובץ אקסל למכרז 10/2015

קובץ PDF  ביצוע עבודות דפוס אופסט עבור פרויקט פרסום והסברה בתחום התחבורה הציבורית

 

 

מפרט למכרז 06/2015

קובץ PDF  ביצוע סקר משולב פדיון ו - On Board במטרופולין חיפה

 

 

כתב כמויות מעודכן למכרז 10/2015

קובץ PDF  ביצוע עבודות דפוס אופסט עבור פרויקט פרסום והסברה בתחום התחבורה הציבורית

 

 

כתב כמויות מעודכן למכרז 09/2015

קובץ PDF  ביצוע עבודות דפוס דיגיטאלי עבור פרויקט פרסום והסברה בתחום תחבורה הציבורית

 

עדכון מכרז 08/2015

קובץ PDF  אסקפת כח אדם לביצוע עבודות בעלות אופי זמני

 

 

מכרז 09/2015

קובץ PDF ביצוע עבודות דפוס דיגיטאלי עבור פרויקט פרסום והסברה בתחום תחבורה הציבורית.

 

מפרט למכרז 09/2015

קובץ PDF  ביצוע עבודות דפוס דיגיטאלי עבור פרויקט פרסום והסברה בתחום תחבורה הציבורית

 

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDF"גנאור יועצים - ג'י קונסלטינג" בנושא ייעוץ בניטור דפוסי נסיעה של  אוכלוסיה במרחב באמצעות מערכת סנסורים אלחוטית (*SWSN) הכולל איסוף, עיבוד המידע ומידולו בתצורת אריג לצורך שילובו בתכנון תחבורה

 

 

 

מכרז 08/2015

קובץ PDF  אסקפת כח אדם לביצוע עבודות בעלות אופי זמני

 

 

כתב כמויות למכרז 10/2015

קובץ PDF  ביצוע עבודות דפוס אופסט עבור פרויקט פרסום והסברה בתחום התחבורה הציבורית

 

מכרז 10/2015

קובץ PDF  ביצוע עבודות דפוס אופסט עבור פרויקט פרסום והסברה בתחום התחבורה הציבורית

 

 

 

מכרז 07/2015

קובץ PDF  מכרז לפעולות קידום מכירות ודיול בתחום התחבורה הציבורית במטרופולין חיפה

 

 

 

קול קורא - הבהרה ותיקון לתנאי הסף

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי פיקוח על יישום תכניות תמרור וסימון

כבישים בשטח ולמתן שירותי פיקוח על הסדרי תנועה ובטיחות משתמשי דרך

באתרי עבודה בשלב ביצוע הפרויקט

 

 

 

מכרז 02/2015

קובץ PDF  ביצוע עבודות בחיפה - דרך נחל גיבורים - מתקן ויסות - שלב א'

 

 

 

מכרז 04/2015

קובץ PDF  מתן שירותים שנתיים של משלוחי דואר

 

 

קול קורא

קובץ PDF  הקמת מאגר מציעים לייעוץ בתחום קשרי קהילה

 

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי פיקוח על יישום תכניות תמרור וסימון

כבישים בשטח ולמתן שירותי פיקוח על הסדרי תנועה ובטיחות משתמשי דרך

באתרי עבודה בשלב ביצוע הפרויקט

 

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDF"חב' תסקיר סקרים ומחקרים" בנושא ייעוץ בסקרי תחבורה

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDF"גל תכנון מערכות אורבניות" בנושא ייעוץ בתכנון תחבורה-מודלים

 

 

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDF"ניר שראבי" בנושא ייעוץ כלכלי - אסטרטגי בתכנון התחבורה הציבורית במרחב מטרופולין חיפה והצפון

 

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDFבנושא תמיכה + שרות לתוכנת הנהלת חשבונות פיננסית

 

 

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDFבנושא מתן שירותי עיבוד שכר עבודה

 

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDFבנושא קידום והשלמת ניהול וליווי פרויקט המטרונית

 

מכרז 68/2015

קובץ PDF מזמינה בזה הצעות לביצוע גנ"י נסאו ע"ש פלורה, תוספת כיתות

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDFבנושא מתן שירותי ייעוץ התנהגות מבנים באירועים סיסמיים במנהרת התשתיות בפרויקט חיבורי נמל

 

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDFבנושא מתן שירותי ייעוץ הידרולוג במנהרת התשתיות בפרויקט חיבורי נמל

 

 

מכרז 49/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע עבודות ביצוע קידוחי ניסיון ובדיקות קרקע בפרויקט חיבורי נמל

 

 

מכרז 48/2014

קובץ PDF הצעות לקבלת שרותי אספקת רכב בשיטת ליסינג תפעולי

 

 

מכרז 12/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע עבודות סלילה ברחוב עין דור בחיפה

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDFבנושא מתן שירותי ייעוץ כפרוגראמטור לתכנון תחנות רכבת

 

 

מכרז 59/2013

קובץ PDF הצעות לביצוע בניית 4 גני ילדים קרית שמואל, בחיפה

 

 

מכרז 16/2014

קובץ PDF מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות סלילת דרכים ותשתיות בשכונת מבואות דרומיים בחיפה

 

 

מכרז 37/2014

קובץ PDF מזמינה בזאת הצעות להכנת תכנית אב לחניה לעיר חיפה

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDFבנושא מתן שירותי אספקת תוכנת Transem

 

 

מכרז RFI

קובץ PDFקבלת מידעל על תוכנות לניהול איכות בביצוע בפרויקטים של תשתיות ובניה

 

קול קורא - הודעת הבהרה

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים בתחום "ניהול תכנון ופיקוח בפרויקטים בנושא תשתיות"

 

 

מכרז 05/2014

קובץ PDF מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות סלילת דרכים ותשתיות במתחם חוף שמן בחיפה

 

 

הודעת תיקון למכרז 29/2014

קובץ PDF מזמינה בזאת הצעות לאספקת דלק לחברת יפה נוף

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים בתחום יעוץ "מורשי נגישות מתו"ס ושירות"

 

מכרז 29/2014

קובץ PDF הודעה על הארכת המועד להגשת ההצעות לאספקת דלק לחברת יפה נוף

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי ניהול ופיקוח איכות בפרויקטים של החברה בתחומי תשתיות ובנייה ציבורית

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי ייעוץ בתחום "תכנון כבישים / מסילות וניקוז"

 

מכרז 01/2014

קובץ PDF מזמינה בזאת הצעות להקמת מרכז תחבורה לב המפרץ - שלב סופי

 

מכרז 29/2014

קובץ PDF מזמינה בזאת הצעות לאספקת דלק לחברת יפה נוף

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים בתחום "ניהול תכנון ופיקוח בפרויקטים בנושא בניה ציבורית"

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים בתחום "ניהול תכנון ופיקוח בפרויקטים בנושא תשתיות"

 

 

 

מכרז 59/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע מעון יום שכ' ק. שמאול, חיפה

 

 

מכרז 56/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע בי"ס עירוני ג' - חיזוק מבנים לרעידת אדמה

 

 

מכרז 57/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע מעון יום שכונת רמת הנשיא, חיפה

 

 

מכרז 54/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע בי"ס תל חי - הנגשה

 

 

מכרז 55/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע הכנות אליפות העולם בשייט דגם 470 - חוף השקט

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי ייעוץ, תכנון וליווי לתחום אוטובוסים בתחבורה ציבורית 

 

 

קול קורא - מעודכן

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים בתחומים: מתכנני תחבורה, ביצוע סקרים וביצוע ספירות תנועה

 

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים בתחומים: מתכנני תחבורה, ביצוע סקרים וביצוע ספירות תנועה

 

 

מכרז 08/2014

קובץ PDF מכרז לביצוע קווי סניקה בשדרות ההסתדרות (כביש 4) - שלב ב'

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שרותי ייעוץ  בתחום "תכנון גשרים ומבנים"

 

 

אישור ספק יחיד בנושאייעוץ בתכנון תחבורה-מודלים"

קובץ PDF

 

 

אישור ספק יחיד בנושאייעוץ בסקרי תחבורה"

קובץ PDF

 

 

 

 

חדשות

 

עבודות יפה נוף בשבוע שבין 2/7/15 – 28/6/15

 

 

עבודות יום

מרכזית המפרץ – לצורך עבודות הקמת מרכזית המפרץ בהתאם למצב הסופי מתוכננת סגירת חניון הרכבים הפרטיים הנמצא בין המרכזית הקיימת לבין קניון סינימול (לב המפרץ). במקום החניון ניתן יהיה להשתמש בחנייה בצד המערבי של מסילת הרכבת, אשר ניתן יהיה להגיע דרך כביש מחבר מנהרות הכרמל עם כביש 22. הכביש מסביב למרכזית המפרץ ימשיך לפעול. במקום יוצבו הסדרי תנועה בהתאם לתוכנית המאושרת, שילוט הכוונת רכבים והולכי רגל יוצב.

 

עבודות לילה

אחזקה בצירי המטרונית – במהלך החודש הקרוב יחלו עבודות חידוש צבע בצירי המטרונית, הסדרי תנועה יבוצעו בהתאם.

 

 

 

העדפה מלאה ברמזורים למטרונית

מה- 1 במאי הופעלה העדפה מלאה למטרונית בשני צמתים ודווח על שיפור בזמן הנסיעה. עד אמצע 2016 תופעל המערכת במעל מ- 40 צמתים במטרופולין חיפה, שתוביל לשיפור משמעותי בקיצור זמן הנסיעה.

במטרה לשפר ולייעל את השירות ולענות על צרכי הציבור במטרופולין חיפה, החלה חברת יפה נוף להפעיל העדפה מלאה למטרונית ברמזורים. בשבוע שעבר הופעלה העדפה בשני צמתים בעיר התחתית של חיפה (בציר בר יהודה ובציר צייזל) ועד אמצע 2016 מתוכננים להתווסף מעל ל- 40 צמתים לפרויקט העדפה מלאה למטרונית במטרופולין חיפה. צפוי שיפור משמעותי בקיצור זמן הנסיעה של המטרונית.

עם הפעלת פרויקט המטרונית במטרופולין חיפה בקיץ 2013 הופעלה העדפה חלקית ב- 19 צמתים מרומזרים. על-פי עיקרון העדפה זו, המערכת מזהה את התקרבות המטרונית לצומת ומפעילה מערך תיעדוף למטרונית, על פי שיקולים של עומסי תנועה ושעות עומס.

עתה, לאחר הפעלה מתמשכת של המטרונית וייצוב המערכת, הנחה משרד התחבורה את חב' יפה נוף, להשלים תכנון והפעלה של רמזורי המטרונית בהעדפה מלאה, בדומה לרכבת הקלה בירושלים. הנחיה זו מחזקת את האסטרטגיה של העדפת תחבורה ציבורית על חשבון הרכב הפרטי שמתווה משרד התחבורה.

רמזורי המטרונית שיזכו להעדפה מלאה פרוסים לאורך קו 1 של המטרונית, שהינו הקו הארוך והמשמעותי של המטרונית, שנמשך לאורך 25 ק"מ, ממרכזית הקריות בצפון, לאורך ציר ההסתדרות במפרץ חיפה, מרכזית המפרץ, העיר התחתית בחיפה ועד מרכזית חוף הכרמל. קו זה מהווה גם את הגזע המרכזי של פרויקט המטרונית שבחלקו נוסעים גם שני הקווים הנוספים.

על פי החלטתו של מאיר חן, ראש הרשות לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה, מבוצע כל הפרוייקט ע"י גורמים ישראליים, החל בתכנון, בהצטיידות, בפיתוח התוכנות ובביצוע. כל זאת במטרה לייצר ידע וניסיון ישראליים שייושמו בפרויקטים עתידיים של BRT (מערכות תחבורה ציבורית מתקדמות).

אבישי כהן, מנכ"ל חב' יפה נוף: "העדפה ברמזורים הינה מרכיב חשוב ומרכזי ביתרונות המטרונית כמערכת מתקדמת להסעת המונים. מרכיב זה של העדפה ברמזורים מבוצע כעת, כשנתיים לאחר תחילת הפעלת המטרונית במטרופולין חיפה".

 

בשנה האחרונה ניהלה חב' יפה נוף שינויי בפרוגרמת התכנון וההנחיות להעדפת מטרונית ברמזורים, יצאה למכרזי תכנון וביצוע, שונו תפישות ניהול ותכנון רמזורים ברחבי מטרופולין חיפה ונוצר מפגש אינטרסים בין משרד התחבורה והרשויות המקומיות לתכנון משותף. זהו פועל יוצא של תפישה אסטרטגית שתוטמע בכל מערכות התחבורה הציבורית במטרופולין חיפה אותה מוביל דרור גנון, מנהל אגף לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה.

בשבוע שעבר החלה הטמעת המערכת החדשה להעדפה מלאה למטרונית ברמזורים, כשהיא הופעלה בציר בר יהודה ובציר צייזל בעיר התחתית של חיפה (בסמוך למטה משטרת חוף). מיד עם הפעלת רמזורי ההעדפה נצפה שיפור בזמני נסיעת המטרונית. עד יולי 2016 יושלמו התכנון, ההטמעה, ההפעלה והכיול של מעל ל- 40 רמזורי העדפה נוספים על ציר המטרונית. מנהלי הפרויקט צופים כי עם השלמתו בקיץ 2016 צפוי שיפור משמעותי בקיצור זמן הנסיעה של המטרונית.

על-פי הנחיות התכנון של צוות ההיגוי בראשותו של אינג' הראל דמתי המפקח על התעבורה במחוז חיפה והצפון במשרד התחבורה, תאפשר המערכת גמישות תפעולית, כך שניתן יהיה לשלוט מחדר הבקרה בזמן אמת בהעדפה למטרונית ובתפקוד הרמזור ביחס לרכב הפרטי. מערכת השליטה בהעדפה ברמזורים מנוטרת ומנוהלת בשיתוף פעולה עם הזכיין (חב' דן בצפון), בממשק שמתנהל בין מרכז הבקרה המטרופוליני ומרכז הבקרה של הזכיין.

 

המטרונית נוסעת מהר יותר מהתחבורה הציבורית בשאר הארץ

שיפורים וחידושים בתחבורה הציבורית בחיפה ובצפון – העדפה ברמזורים למטרונית והארכת קווים, קכבת קלה לחיפה לנצרת, שיפור בקוי האוטובוסים וחניוני חנה וסע – הוצגו בכנס שערכה היום חב' יפה נוף לראשי ערים מחיפה והצפון

במטרה לשפר ולייעל ולענות על צרכי הציבור במטרופולין חיפה ובצפון, הציגה היום חברת יפה נוף לראשי הערים ולמהנדסי הערים ממטרופולין חיפה והצפון את התוכניות העתידיות, הכוללות שיפור בשירות המטרונית, הפעלת העדפה ברמזורים, הרחבת מערכת קווי המטרונית, הקמת רכבת קלה מחיפה לנצרת, הקמת מסלולי תחבורה ציבורית וחניוני חנה וסע.

הכנס, אותו ערכה היום חברת יפה נוף בשיתוף אנשי משרד התחבורה, יועד לראשי רשויות ומהנדסי ערים. בכנס הוצגה התפיסה האסטרטגית בנושא תחבורה ותחבורה ציבורית במטרופולין חיפה וצפון הארץ, אותה מקדמת חב' יפה נוף בשם משרד התחבורה.

מנכ"ל יפה נוף אבישי כהן הציג בדבריו את עמדת משרד התחבורה, המייחסת חשיבות והעדפה לתחבורה הציבורית. לדברי כהן, בחודש הקרוב יחלו העבודות להקמת מרכזית המפרץ החדשה, שתהייה התחנה המרכזית החדשה והמשוכללת בארץ ותשרת את כל אמצעי התחבורה הציבורית – רכבת החוף ורכבת העמק, המטרונית, קווי אוטובוסים עירוניים ובינעירוניים, הרכבל העתידי וחניון חנה וסע.

דרור גנון, מנהל אגף לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה הציג את פרוייקט המטרונית כמערכת ה- BRT המתקדמת מסוגה בעולם, בשכלול, בקדמה הטכנולוגית ובאמון ציבור המשתמשים. לדברי גנון, בטווח הקצר יחול שיפור בשירות לציבור במטרונית ובקווי האוטובוסים במטרופולין חיפה, בטווח הבינוני יופעל הרכבל ממרכזית המפרץ לטכניון ולאוניברסיטה, יסללו קווי מטרונית חדשים, תופעל הרכבת הקלה לנצרת ורכבת פרברים בצפון הארץ.

כחלק מהכוונה לשפר את השירות והנגישות לתחבור הציבורית, מבצעת חב' יפה נוף פרוייקט לאיתור עשרות מרכזי תחבורה לצורך הקמת חניוני חנה וסע, שיאפשרו לבעלי הרכב הפרטי להשאיר את המכונית ולנסוע בתחבורה הציבורית.

פרוייקט הרכבת לנצרת שהוצג בכנס מתייחס ל 50 ק"מ של מסילת רכבת ממרכזית המפרץ בחיפה, דרך קרית אתא, שפרעם וישובים נוספים ועד למרכז העיר נצרת. מדובר במערכת חדשה שאינה מוכרת בארץ – Train-Tram, המשלבת רכבת קלה שנוסעת בתוך הערים ורכבת מהירה ובינעירונית, המופעלת על חשמל. לאורך המסלול יהיו 17 תחנות וזמן הנסיעה מנצרת לחיפה ימשך כ- 50 דקות. לרכבת תהיה קיבולת של 300 נוסעים והיא מהווה פתרון תחבורתי לחיבור בין מספר מרכזי אוכלוסייה גדולים.

בכנס הוצגו נתונים שנאספו עד כה מהפעלת המטרונית. ממוצע נוסעים ביום עומד על כ- 85 אלף. זמן נסיעה ממוצע של המטרונית הינו 20-23 קמ"ש, מהירות גבוהה יחסית לתחבורה הציבורית בשאר הארץ – בירושלים מהירות הרכבת הקלה היא 17 קמ"ש ובת"א 16 קמ"ש. המהירות הממוצעת של המטרונית תשתפר במהלך השנה הקרובה עם השלמת העדפה מלאה ברמזורים. מסקר שנערך עבור חב' יפה נוף ובו השתתפו 500 איש עולה כי 83% ממשתמשי המטרונית מרוצים מהשירות. עוד עולה כי 8% מהנוסעים במטרונית עברו אליה מהרכב הפרטי.

 

 

חב' יפה נוף תבנה עבור עיריית חיפה שני אולמות ספורט חדשים

עיריית חיפה באמצעות יפה נוף פרסמה השבוע מכרזים לבניית שני אולמות ספורט חדשים בחיפה. אולם ספורט בצמוד לבית הספר הפתוח ברחוב כצנלסון בנווה שאנן ואולם ספורט בשטח בית הספר רמת אלון.

אולם הספורט (מרכז פיס קהילתי) בצמוד לבית הספר הפתוח בנווה שאנן הינו בשטח של 1500מ"ר. האולם כולל זירת כדורסל עם פרקט אולימפי, מערכת מיזוג אויר בכל שטח המבנה, חדרי חוגים, מקלחות ומלתחות. האולם יכיל 250 מקומות ישיבה.

אולם הספורט נבנה בשטח של בית ספר הפתוח וישרת את הקהילה בשעות שלא בשימוש בית הספר. האולם, במימון מפעל הפיס, הטוטו ועיריית חיפה, תוכנן על פי הנחיות מפעל הפיס והטוטו.

 

אולם הספורט השני (מרכז פיס קהילתי), בשטח של כ 1100מ''ר יבנה בשטח בית הספר רמת אלון. כ- 100 מקומות ישיבה. באולם זירת כדורסל תקנית עם ריצוף מפוליאוריטן צבעוני, מקלחות, מלתחות ושירותי קהל.

לאולם תוכננה כניסה ישירות מהשטח הציבורי, כדי לאפשר שימוש של תושבי השכונה באולם בשעות שלא בשימוש בית הספר. אולם הספורט נבנה במימון מפעל הפיס  ועיריית חיפה

 

שני אולמות הספורט החדשים שמקימה חב' יפה נוף עבור עיריית חיפה עונים לכל הדרישות בחוק נגישות לאנשים עם מוגבלות.

 

 

 

לפרטים נוספים:

עופר עמר – יועץ תקשורת ואסטרטגיה. דובר חברת יפה נוף  – 050-7326646

 

 

 

 

 

 

בניית אתרים בניית אתרים