מכרזים

מכרז 37/2014

קובץ PDF מזמינה בזאת הצעות להכנת תכנית אב לחניה לעיר חיפה

 

אישור ספק יחיד

קובץ PDFבנושא מתן שירותי אספקת תוכנת Transem

 

 

מכרז RFI

קובץ PDFקבלת מידעל על תוכנות לניהול איכות בביצוע בפרויקטים של תשתיות ובניה

 

קול קורא - הודעת הבהרה

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים בתחום "ניהול תכנון ופיקוח בפרויקטים בנושא תשתיות"

 

 

מכרז 05/2014

קובץ PDF מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות סלילת דרכים ותשתיות במתחם חוף שמן בחיפה

 

 

הודעת תיקון למכרז 29/2014

קובץ PDF מזמינה בזאת הצעות לאספקת דלק לחברת יפה נוף

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים בתחום יעוץ "מורשי נגישות מתו"ס ושירות"

 

מכרז 29/2014

קובץ PDF הודעה על הארכת המועד להגשת ההצעות לאספקת דלק לחברת יפה נוף

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי ניהול ופיקוח איכות בפרויקטים של החברה בתחומי תשתיות ובנייה ציבורית

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי ייעוץ בתחום "תכנון כבישים / מסילות וניקוז"

 

מכרז 01/2014

קובץ PDF מזמינה בזאת הצעות להקמת מרכז תחבורה לב המפרץ - שלב סופי

 

מכרז 29/2014

קובץ PDF מזמינה בזאת הצעות לאספקת דלק לחברת יפה נוף

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים בתחום "ניהול תכנון ופיקוח בפרויקטים בנושא בניה ציבורית"

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים בתחום "ניהול תכנון ופיקוח בפרויקטים בנושא תשתיות"

 

 

 

מכרז 59/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע מעון יום שכ' ק. שמאול, חיפה

 

 

מכרז 56/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע בי"ס עירוני ג' - חיזוק מבנים לרעידת אדמה

 

 

מכרז 57/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע מעון יום שכונת רמת הנשיא, חיפה

 

 

מכרז 54/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע בי"ס תל חי - הנגשה

 

 

מכרז 55/2014

קובץ PDF הצעות לביצוע הכנות אליפות העולם בשייט דגם 470 - חוף השקט

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי ייעוץ, תכנון וליווי לתחום אוטובוסים בתחבורה ציבורית 

 

 

קול קורא - מעודכן

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים בתחומים: מתכנני תחבורה, ביצוע סקרים וביצוע ספירות תנועה

 

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים בתחומים: מתכנני תחבורה, ביצוע סקרים וביצוע ספירות תנועה

 

 

מכרז 08/2014

קובץ PDF מכרז לביצוע קווי סניקה בשדרות ההסתדרות (כביש 4) - שלב ב'

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שרותי ייעוץ  בתחום "תכנון גשרים ומבנים"

 

 

אישור ספק יחיד בנושא " ייעוץ בתכנון תחבורה-מודלים"

קובץ PDF

 

 

אישור ספק יחיד בנושא " ייעוץ בסקרי תחבורה"

קובץ PDF

 

 

 

 

אישור ספק יחיד בנושא " ייעוץ בתכנון וכלכלת תחבורה"

קובץ PDF 

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שרותי ייעוץ  בתחום "תכן מבנה מיסעות"

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שרותי ייעוץ  בתחום "קרקע וביסוס"

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שרותי ייעוץ בתחומי "אדריכלי נוף" ו"אדריכלי מבנים"

 

 

קובץ PDFקול קורא

להקמת מאגר מומחים למתן שירותי ייעוץ בתחום "תכנון משמר עצים" ומאגר מומחים למתן שירותי ייעוץ ופיקוח בתחומי "טיפול בעצים" ו"גינון והשקיה"

 

 

קובץ PDF מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ ותכנון תנועה ומאגר מומחים למתן שירות תכנון רמזורים

 

   

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר ספקים בתחום יועצי הפקעות של חברת יפה נוף

 

הודעת תיקון לקול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ ותכנון תנועה ומאגר מומחים למתן שירות תכנון רמזורים

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי חשמל ותאורה

 

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי יעוץ ותכנון תנועה ומאגר מומחים למתן שירות תכנון רמזורים

 

קול קורא

קובץ PDF הקמת מאגר מומחים למתן שירותי פיקוח על ביצוע תוכניות תמרור וסימון כבישים

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חדשות

עבודות יפה נוף בשבוע שבין 14/8/14 – 10/8/14

 

 

עבודות לילה:

 

  1. חיבור מנהרות לכביש 22 - ייתכנו סגירות נתיבים בלילות לסירוגין בקטע המשוקע בכביש ידין מנהרות לצורך ביצוע עבודות איטום.
  2. כביש עוטף רמב"ם – מתוכננות עבודות ריבוד בקטע בין הכניסה לחוף השקט לבין בי"ח רמב"ם הישן עקב כך יסגרו נתיבים לסירוגין.

 

 

הודעה לעיתונות

יפה נוף מקדמת פרויקטים של עיריית חיפה

 

חברת יפה נוף מבצעת עבור עיריית חיפה פרויקטים בתחומי התמחותה – תשתיות, תחבורה ובנייה. בימים אלה מתחילה חברת יפה נוף לבצע שלושה פרויקטים חדשים – התאמת החוף השקט לאליפות העולם בשייט מפרשיות, הנגשת ביה"ס תל-חי לבעלי מוגבלויות וחיזוק המבנה הראשי בביה"ס התיכון עירוני ג' נגד רעידות אדמה.

 

יפה נוף מבצעת עבור רשות הספורט של עיריית חיפה פרויקט להכנת החוף השקט לאליפות העולם בשייט מפרשיות מדגם 470, שתערך בשנת 2015. עבודות הפיתוח נעשות בהתאמה לתקני האיגוד האולימפי לדגם זה ובפיקוחו.

 

במסגרת העבודות, שהחלו לפני כשבוע, מוקמים משרדי שיפוט והנהלה, חדרי מלתחות לספורטאים ושייטים, הקמת רחבת התארגנות, הצבת מתקני מדידה ושקילת מפרשיות, הקמת מתקני תקשורת ועיתונות ומתקני הצללה ופיתוח נופי אדריכלי. נציגי הועד האולימפי יבקרו במתקן במהלך חודש אוקטובר, על מנת לתת אישור למתקן אולימפי. העבודות  להקמת המתקן האולימפי בחוף השקט, בעלות של כמיליון וחצי ₪, ימשכו כשלושה חודשים.

 

חב' יפה נוף תחל בשבועות הקרובים בביצוע עבודות להנגשת ביה"ס תל-חי לבעלי מוגבלויות ובהתאמת מבני ביה"ס לתלמידים עם מוגבלויות. במסגרת הפרויקט יוקמו שתי מעליות, רמפות (כבש שיפועי) להנגשה בין מפלסים שונים, הנגשת חדרי השירותים וכל מתקני ביה"ס לבעלי מוגבלויות. עבודות הביצוע, בעלות של כמיליון ₪ ימשכו כשישה חודשים. בזמן הביצוע יוגבלו ויבודדו אזורי העבודה, כך שניתן יהיה לקיים פעילות שותפת תוך מתן מענה לבטיחות וביטחון התלמידים.

 

פרויקט נוסף אותו תחל לבצע בקרוב חב' יפה נוף הוא חיזוק מבנים בביה"ס התיכון עירוני ג' כנגד רעידות אדמה. בשלב הראשון, שיארך כחמישה חודשים ובעלות של כ- 11 מיליון ₪, יבוצעו עבודות לחיזוק המבנה הראשי של ביה"ס על שלושת אגפיו. 

 

זהו חלק מפרויקט ארצי של משרד החינוך, במסגרתו זוהו מבנים ישנים ומסוכנים, בעלי קהל משתמשים קבוע ורחב, שקיבלו עדיפות לאומית לחיזוק מבני ציבור עפ"י דירוג סיכון וכמות תלמידים. ביה"ס עירוני ג' נבחר כפרויקט הראשון בחיפה במסגרת זו.

 

במסגרת העבודות יבוצע חיזוק למבנים בטכנולוגיות חדישות של יריעות פחמן ואלמנטים מפלדה. בזמן הביצוע יוגבלו ויבודדו אזורי העבודה, כך שניתן יהיה לקיים פעילות שותפת תוך מתן מענה לבטיחות וביטחון התלמידים. בנוסף יבוצעו גם עבודות במשמרות אחה"צ ובערב, כדי לקדם את השלמת הפרויקט תוך מזעור הפרעות לפעילות הלימודים הסדירה.

מצורפות תוכניות של החוף השקט. קרדיט: יפה נוף. התוכניות מותרות לשימוש עיתונאי

לפרטים נוספים:

עופר עמר – יועץ תקשורת ואסטרטגיה ודובר חברת יפה נוף – 050-7326646

 

אצטדיון סמי עופר – משחק ראשון בשבוע הבא

גל פלג מנכ"ל החברה הכלכלית לחיפה: "הקמת אצטדיון סמי עופר הושלמה. נפגש במשחק"

 

 

 

 

אצטדיון סמי עופר – משחק ראשון בשבוע הבא

גל פלג מנכ"ל החברה הכלכלית לחיפה: "הקמת אצטדיון סמי עופר הושלמה. נפגש במשחק"

 

ביום שני הקרוב יתקיים משחק ראשון באצטדיון סמי עופר, בו תארח מכבי חיפה את בני סכנין

אצטדיון סמי מוכן לשריקת הפתיחה. המשחק יתקיים ביום שני הבא (25.8) ויכנס לספרי היסטוריה כמשחק הראשון שישוחק באצטדיון המפואר בישראל. מכבי חיפה תארח את בני סכנין במסגרת המחזור הראשון של ליגת העל. ביום חמישי הקרוב יתקיים טקס קביעת מזוזה בכניסה הראשית לאצטדיון סמי עופר, במעמד ראש העיר חיפה והרב דוד אבוחצירא. אצטדיון סמי עופר נבחר ע"י מנהלת הליגה לשמש גם לטובת האירוע המרכזי שבו יוכרז בחמישי הקרוב על פתיחת הליגה במעמד ראשי כל קבוצות הכדורגל והקפטנים של הקבוצות.

 

בשבוע שעבר נערכה חזרה הגנרלית האחרונה לפני פתיחת האצטדיון במהלך אימון של מכבי חיפה בהשתתפות קהל של מספר אלפי צופים. נבדקו כל מערכות האצטדיון בהשתתפות קהל, החל במערך הכרטוס ושערי הכניסה, המצלמות ותאורת הדשא, מסכי התוצאות והכריזה ועד המזנונים ותאי השירותים באצטדיון החדש. גם המשטרה, מד"א והפיקוח העירוני וגורמים נוספים לקחו חלק בהערכות לפתיחת האצטדיון ותרגלו  תרחישים שונים באצטדיון.

 

גל פלג מנכ"ל החברה הכלכלית: "הושקעו מאמצים רבים בהקמת אצטדיון סמי עופר, מדובר במגה פרויקט ואייקון אדריכלי בקנה מידה בינלאומי שיצעיד את העיר קדימה ויציב אותנו בשורה אחת עם האצטדיונים המובילים באירופה. קיבלנו פידבקים מדהימים מאלפי צופים שכבר ביקרו באצטדיון ואנו מברכים את מכבי חיפה על מכירת המנויים המרשימה ומשוכנעים שהקהל יזכה לחוויית צפייה שטרם נראתה כמותה בישראל. בהזדמנות הזו אנו מאחלים הצלחה רבה בעונה הקרובה לשתי הקבוצות החיפאיות".

 

בעיריית חיפה נערכים להגעתם של עשרות אלפי צופים שירצו לצפות במשחק הראשון ולהשתתף בחוויה של פעם בחיים באצטדיון סמי עופר. השבוע הציגה עיריית חיפה בשיתוף המטרונית את מערך התחבורה "סמיסביב" - מערך החניות והתחבורה הציבורית לאצטדיון במסיבת עיתונאים שנערכה באצטדיון ומפורסמת גם בעיתונות ובערוצי התקשורת השונים. בהתאם לתפיסת התחבורה שתואמה ע"י העירייה עם המשטרה, משרד התחבורה והמטרונית תינתן עדיפות הגעה לאצטדיון במטרונית ובתחבורה ציבורית. לרשות הצופים עומדים חניונים היקפיים שהוכשרו ע"י העירייה בקרבת האצטדיון במרחק של מספר דקות הליכה ומערך השילוט כבר הוצב לשם כך.

 

הנגישות לאצטדיון סמי עופר קלה ונוחה ברכב ובתחבורה הציבורית.  תחנת מטרונית הוקמה בחזית הצפונית של האצטדיון ותשרת את הבאים בימי משחק ומופעים. תחנת רכבת ומרכזית חוף הכרמל במרחק הליכה מהאצטדיון.

כביש 4 נמצא בחזית המערבית של האצטדיון. והגישה לכביש 2 ולמנהרות הכרמל בסמוך לאצטדיון.

1,550 מקומות חנייה בהיקף האצטדיון מיועדים לשימוש של מנויים בתשלום.

בנוסף 6,500 מקומות חניה עוטפי אצטדיון לקהל הרחב במרחק הליכה של עד 9 דקות מהאצטדיון. באי האצטדיון מתבקשים למלא אחר ההנחיות והפרסומים של עיריית חיפה בקשר עם מערך התחבורה "סמיסביב" ולהימנע להגיע לקרבת האצטדיון ברכב ביום המשחק. 

 

אצטדיון סמי עופר יארח את נבחרת ישראל במשחקיה בקמפיין יורו 2016 והפתיחה הרשמית של האצטדיון צפויה להתקיים ב 25.3.15 במשחק ידידות בין אלופת עולם -  נבחרת גרמניה לנבחרת ישראל, במסגרת 50 שנים לכינון היחסים בין ישראל לגרמניה. למשחק צפויה להגיע גם הקאנצלרית אנגלה מרקל והאצטדיון צפוי להיות מלא מפה לפה.   

 

רק לפני שלושה קייצים עלו על שדה הקוצים במבואות הדרומיים של חיפה  הדחפורים הראשונים ובימים הקרובים יחנך באותו המקום קומפלקס הספורט, הבילוי והבידור הגדול והמתקדם בישראל. על פי חזונה של עיריית חיפה, אצטדיון סמי עופר, על 30.800 מקומות הישיבה שבו הוא האצטדיון הראשון והיחיד בישראל בו כל היציעים מקורים - 360 מעלות מסביב לכר הדשא. הקמת אצטדיון סמי עופר היוותה אתגר ייחודי לחברה הכלכלית חיפה ולצוות ההקמה מאחר ומדובר בבניית פרויקט שכמותו מעולם לא נבנה בישראל.      

 

כל שנותר הוא לחכות לשריקת הפתיחה...

 

בניית אתרים בניית אתרים